Hunter X2 – Nová ovládací jednotka se systémem Hydrawise

Víte, že řada ovládacích jednotek Hydrawise se nám v letošním roce rozrostla o další jednotku umožňující vzdálenou správu v systému vzdálené správy Hydrawise?

Jednotka X2 je velmi specifickou ovládací jednotkou a není v pravém slova smyslu „plnohodnotná“ Hydrawise jednotka. Jde o dalšího člena oblíbené řady “klasických” ovládacích jednotek „X“ (XC, XCH, X-Core).

Oproti „plnokrevným“ jednotkám Hydrawise jsou zde určité odlišnosti:

 1. Jednotka X2 umožňuje ovládat systémy se čtyřmi až čtrnácti sekcemi.
 2. Vyrábí se pouze ve variantě s interním transformátorem a velikostí odpovídá ovládací jednotce Hunter X-Core s interním transformátorem.
 3. Všechny funkce má stejné jako jednotka Hunter X-Core, nemá pouze možnost připojit ET senzor Solar Sync.
 4. V případě potřeby je možné do jednotky nainstalovat rozšiřující WiFi modul WAND, který umožní připojit jednotku X2 do systému Hydrawise pomocí WiFi sítě.

Vzhledem k tomu, že jednotka má jeden senzorový port, není možné připojit k této jednotce senzor průtoku, dále jsou zde i jistá softwarová omezení:

 • Programy vytvořené v ovládací jednotce nelze stáhnout do Hydrawise cloudu, takže při přechodu z místní na vzdálenou správu musí být znovu vytvořeny online programy pomocí Hydrawise software!
 • Všechny změny online závlahových kalendářů je nutné dělat pomocí Hydrawise software!
 • Jakmile je nainstalován WAND modul, jsou deaktivována na ovládací jednotce všechna tlačítka a otočný přepínač, s výjimkou polohy OFF, a příkazů pro manuální spuštění (sekce, program, rychlý test).
 • Pokud je nainstalován modul WAND a otočný přepínač bude v poloze OFF, závlahový kalendář Hydrawise nespustí zavlažování! V takovém případě není schopen systém Hydrawise detekovat polohu přepínače a stav ovládací jednotky bude v aplikaci Hydrawise Všechno v pořádku (All Good). V takovém případě na webovém rozhraní budou zobrazeny animace probíhajícího zavlažování, všechny události (např. starty programů) budou zaznamenávány, i když zavlažování nebude v reálu probíhat!
 • V poloze OFF nebudou k dispozici žádné výstrahy systému.
 • Pokud je nainstalován modul WAND, displej ovládací jednotky nezobrazuje právě probíhající zavlažování, stav senzorů ani kalendářní data!
 • Pokud je nainstalován modul WAND, ale není připojení k internetu, modul bude spouštět poslední stažený závlahový kalendář ze serveru Hydrawise. 
 • Po obnovení internetového připojení se modul automaticky připojí k WiFi síti.
 • Ovládací jednotka X2 není kompatibilní se senzory průtoku.
 • Ovládací jednotka X2 neumožňuje měření elektrického proudu na sekčních výstupech.