Nákup licence Hunter Enthusiast Plan – otázky a odpovědi

Tento článek odpovídá na nejčastější otázky týkající se nákupu licence Hunter Enthusiast Plan. Samotný postup nákupu je podrobně popsán v příslušném článku.

Mohu koupit ze svého Hydrawise účtu další licenci například pro rodiče?

Ne, není to možné. Licence je vázána na účet, ze kterého byla koupena. Ale můžete využít rozšířených možností, které licence Enthusiast Plan nabízí. V rámci jedné licence lze spravovat až pět ovládacích jednotek a účet může spravovat až pět uživatelů, každý s vlastním přístupem a heslem. Nákup licencí pro různé účty umožňuje Irimon Entusiast Plan, více informací naleznete v příslušném článku.

Mohu si koupit více licencí najednou?

Ne, nelze koupit více licencí „do zásoby“, kupujete vždy pouze jednu. V případě opakovaného nákupu nově koupená licence pouze obnoví platnost stávající. Platnost nově aktivované licence je 365 dní. Více licencí můžete získat v rámci multilicencí pro instalační firmy (Bronze, Silver, Gold) nebo nákupem Irimon Entusiast Plan, více informací naleznete v příslušném článku.

Co se stane, když koupím novou licenci ještě v době platnosti původní?

Platnost nové licence se prodlouží o zbývající dny platnosti původní licence. Jinak řešeno platnost nové licence je 365 dní od konce platnosti původní licence.

Co se stane, když neobnovím platnost licence?

Odpověď naleznete v příslušném článku.

Mohu odstoupit od kupní smlouvy a licenci vrátit?

Bohužel to není možné. Při nákupu dojde k aktivaci licence a k jejímu nezvratnému navázání na Hydrawise účet ze kterého byl proveden nákup. Licence je od tohoto okamžiku „spotřebována“ a nelze vrátit.