Má Hydrawise funkci hlavního ventilu?

Ano, u původních jednotek Hydrawise může být kterákoli sekce nastavena jako Master zone/Hlavní sekce. To znamená, že bude automaticky spouštěna či vypínána ve chvíli, kdy budou ostatní sekce zavlažovat.

Pro účely odstraňování potíží doporučujeme používat jako výstup pro hlavní ventil (Master Valve) poslední sekci (tzn. sekci č. 6 u 6sekční ovládací jednotky a sekci č. 12 u 12sekční ovládací jednotky). To velmi usnadňuje diagnostiku problému s hlavním ventilem.

Novější typy, počínaje Hunter Pro-HC, mají již samostatný výstup pro hlavní ventil.

Další podrobnosti ke všech ovládacím jednotkám najdete zde.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR