Má Hydrawise funkci hlavního ventilu?

Ano, u původních jednotek Hydrawise může být kterákoli sekce nastavena jako Master valve/Hlavní ventil. To znamená, že bude automaticky spouštěna či vypínána ve chvíli, kdy budou ostatní sekce zavlažovat.

Pro účely odstraňování potíží doporučujeme používat jako výstup pro hlavní ventil (Master valve) poslední sekci (tzn. sekci č. 6 u 6sekční ovládací jednotky a sekci č. 12 u 12sekční ovládací jednotky). To velmi usnadňuje diagnostiku problému s hlavním ventilem.

Novější typy, počínaje Hunter Pro-HC, mají již samostatný výstup pro hlavní ventil.

Jednotky X2, HPC a HCC mají navíc možnost nastavení hlavního ventilu individuálně pro každou sekci. U ostatních jednotek je při povolení hlavního ventilu automaticky přiřazen ke všem sekcím.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR