Nastavení v offline režimu

Přímo na dotykovém displeji ovládací jednotky můžete provést základní programování sekcí a startovacích časů. Nezapomínejte ovšem, že bez stálého stabilního připojení k internetu přicházíte o nejdůležitější funkce Vaší ovládací jednotky. V průvodci nastavením zvolte možnost Configure offline (OK v této fázi by spustilo nastavení online). Stiskněte OK. Zadejte aktuální datum. Zadejte aktuální čas. Stiskněte OK. Přečíst si víc oNastavení v offline režimu[…]

Ovládací jednotka – navigace na dispeji

Průvodce nastaveními Ovládací jednotka je vybavena barevným dotykovým displejem umožňující snadné ovládání. Na úvodní obrazovce jsou zobrazena tři tlačítka umožňující spouštět sekce (Zones), měnit nastavení ovládací jednotky (Settings) a prohlížet informace o stavu jednotky (Status).   Stiskem zobrazíte všechny sekce. Stiskem změníte nastavení ovládací jednotky. Stiskem zobrazíte informace o stavu ovládací jednotky. Každá obrazovka, s Přečíst si víc oOvládací jednotka – navigace na dispeji[…]

Připojení k Wi-Fi síti

Při prvním spuštění ovládací jednotky se spustí průvodce připojení ovládací jednotky k Wi-Fi síti Vašeho routeru. Pokud nepoužijete průvodce nastavením, můžete později změnit nastavení připojení v části “Viewing Wireless Settings“. Průvodce nastavením sítě Vyberte v seznamu dostupných sítí požadovanou síť a stiskněte tlačítko Confirm. Pokud Vaše síť není v seznamu dostupných sítí, zkontrolujte, že je Přečíst si víc oPřipojení k Wi-Fi síti[…]

Zprávy o stavu připojení k Wi-Fi síti

Během připojování k Wi-Fi síti se na displeji ovládací jednotky mohou zobrazit tyto zprávy: Looking for wireless…             Ovládací jednotka vyhledává Wi-Fi sítě v dosahu. Connecting to…                          Ovládací jednotka se pokouší připojit k Vašemu routeru. Waiting for IP                            Ovládací jednotka se připojila k Vaší síti a Přečíst si víc oZprávy o stavu připojení k Wi-Fi síti[…]

Informace o stavu ovládací jednotky – Controller Status

Z úvodní obrazovky  přejděte pomocí tlačítka Status na obrazovku Controller Status. Obrazovka Controller Status zobrazuje informace o spojení mezi ovládací jednotkou a serverem Hydrawise určeném pro synchronizaci závlahového kalendáře a informací o počasí. Informace o spojení s Hydrawise serverem. Vaše sériové číslo nutné pro přiřazení jednotky k Vašemu účtu. Úspěšnost připojení k Hydrawise serveru. Pole Přečíst si víc oInformace o stavu ovládací jednotky – Controller Status[…]

Informace o síti a test připojení k internetu

Přejděte z úvodní obrazovky pomocí tlačítek Status a Controller Status na položku Network Status (stav sítě).   IP adresa (nastavena Vaším routerem)   DNS adresa (nastavena Vaším routerem)   Tlačítko pro test sítě Všechny údaje na této stránce jsou do ovládací jednotky zadány Vaším routerem při prvním připojení pomocí protokolu DHCP. Pokud je některý údaj nesprávný, Přečíst si víc oInformace o síti a test připojení k internetu[…]

Kalendářní data

Aktuální datum a čas jsou synchronizovány s nastaveními, které jste udělali na serveru Hydrawise. Časové pásmo je odvozeno od umístění, které jste uvedli při prvním nastavování. Pokud Vaše ovládací jednotka funguje offline (bezdrátové připojení je zablokováno), datum, čas a časové pásmo se zobrazí na zeleném pozadí a můžete ho změnit. Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR

Instalace ovládací jednotky HC a připojení sekčních ventilů

Po vybalení ovládací jednotky je potřeba udělat tyto dva kroky: Instalovat ovládací jednotku Připojit sekční ventily Instalace ovládací jednotky Umístění ovládací jednotky Ovládací jednotka Hunter HC i ostatní jednotky s externím transformátorem jsou určeny výhradně k instalaci v interiéru! Jednotka nikdy nesmí být umístěna v nebezpečném a trvale vlhkém prostředí jako jsou např. podzemní šachty, jímky, Přečíst si víc oInstalace ovládací jednotky HC a připojení sekčních ventilů[…]

Manuální spuštění sekce

Pokyn k zavlažování sekce můžete dát z jednotky Hydrawise, z webového prohlížeče nebo z aplikace v chytrém telefonu. Spuštění sekce ručně z webového prohlížeče či aplikace Na Domovské obrazovce webové aplikace či v prohlížeči klikněte či ťukněte na ikonu sekce, kterou chcete spustit, a stiskněte tlačítko Run. Zadejte délku zavlažování sekce a klikněte na Start. Přečíst si víc oManuální spuštění sekce[…]

Reset ovládací jednotky

Postupujte podle níže uvedených kroků tak, abyste provedli obnovení továrního nastavení ovládací jednotky. Krok 1: Na domovské obrazovce klepněte na Settings. Krok 2: Nyní ťukněte na Config. Krok 3: Dále ťukněte na Factory Default. Krok 4: Nakonec ťukněte na Erase Config. Gratulujeme, nyní jste úspěšně obnovili tovární nastavení. Ovládací jednotka je nyní připravena na nové Přečíst si víc oReset ovládací jednotky[…]

Sériové číslo ovládací jednotky

Sériové číslo Vaší ovládací jednotky je vytištěno na zadní straně jednotky, nad svorkovnicí a nebo ho uvidíte na dispeji. Chcete-li získat přístup k sériovému číslu na dispeji, postupujte takto: 1. Na domovské obrazovce klikněte na položku Status. 2. A nyní ťukněte na položku Controller Status. 3. Sériové číslo se Vám zobrazí na této obrazovce. Poznámka: Přečíst si víc oSériové číslo ovládací jednotky[…]