Přehledy – přerušené zavlažování

Pokud neproběhne zavlažování v den, kdy bylo plánováno, příčinou může být senzor či automatická korekce. V aplikaci Hydrawise klikněte na Přehledy Zvolte záložku Závlahové kalendáře – Závlahový kalendář Podívejte se, které sekce měly být daný den v provozu a zkontrolujte, zda nejsou jejich názvy škrtnuté. Pokud ano, po najetí myši se zobrazí důvod – přerušení Přečíst si víc oPřehledy – přerušené zavlažování[…]

Mohu zavlažovat pouze v sudé nebo liché dny?

Ano. Hydrawise podporuje omezení zavlažování jako je například závlaha v sudé či liché dny a nebo určité dny v týdnu.  Nastavení Sekce a závlahové kalendáře > Startovací časy specifikuje časy a dny, kdy Váš závlahový systém smí zavlažovat. Pro změnu nastavení startovacích časů pokračujte v těchto krocích: Jděte na Sekce a závlahové kalendáře > Startovací časy  Přečíst si víc oMohu zavlažovat pouze v sudé nebo liché dny?[…]

Na jednotce se zobrazuje “Please Link To Your Account”. Co to znamená?

Please Link To Your Account – Prosím o propojení s Vaším účtem. Jednotka Hunter HC musí být propojena s účtem Hydrawise, aby mohla správně synchronizovat Vaše nastavení a zavlažování. Podívejte se na Propojení ovládací jednotky a Vašeho účtu pro další pokyny.   Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR

Má Hydrawise funkci hlavního ventilu?

Ano, u původních jednotek Hydrawise může být kterákoli sekce nastavena jako Master zone/Hlavní sekce. To znamená, že bude automaticky spouštěna či vypínána ve chvíli, kdy budou ostatní sekce zavlažovat. Pro účely odstraňování potíží doporučujeme používat jako výstup pro hlavní ventil (Master Valve) poslední sekci (tzn. sekci č. 6 u 6sekční ovládací jednotky a sekci č. Přečíst si víc oMá Hydrawise funkci hlavního ventilu?[…]