Programování sekcí – Standardní mód

Standardní programovací mód Hydrawise umožňuje vytvoření tradičních závlahových kalendářů s využitím programů A, B a C (jako u ovládacích jednotek X-Core a Pro-C). Nabízí menší flexibilitu než standardní Hydrawise programování. Základní funkce Standardního módu jsou:

  • Až šest programů, z nichž každý obsahuje 4 startovací časy.
  • Pro jednodušší orientaci probíhá přiřazování sekcí k programům přímo při tvorbě konkrétního programu.
  • U jednotlivých sekcí je přehledně zobrazeno, k jakému programu a s jakou délkou zavlažování jsou přiřazeny.
  • Možnost nastavení automatických korekcí pro všechny, či pouze pro vybrané programy.

Nastavení závlahových programů je vysvětleno v postupu na obrázcích níže.

Klikněte na “Sekce a závlahové kalendáře“. Zvolte záložku “Programy“.

Klepněte na “Přidat program“.

Zadejte název a typ programu.

Zvolte dny, ve které se má zavlažovat, a startovací časy daného programu. Každý závlahový program může obsahovat až 4 startovací časy.

Vyberte sekce, které budou aktivovány v daném programu. Vložte délku zavlažování v minutách.

Definujte, zda si přejete v daném programu využívat automatické korekce. Dále můžete upravovat procentuální měsíční nastavení. Potvrďte klepnutím na “OK“.

V kapitole “Sekce a závlahové kalendáře” tentokrát zvolte záložku “Sekce”.

Klepněte na “Přidání sekce“. Vyplňte název sekce, její číslo a vyberte ikonu.

Nastavte Vsakovací cykly a pauzy.Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR