Přehledy – přerušené zavlažování

Pokud neproběhne zavlažování v den, kdy bylo plánováno, příčinou může být senzor či automatická korekce.

  1. V aplikaci Hydrawise klikněte na Přehledy
  2. Zvolte záložku Závlahové kalendáře Závlahový kalendář
  3. Podívejte se, které sekce měly být daný den v provozu a zkontrolujte, zda nejsou jejich názvy škrtnuté. Pokud ano, po najetí myši se zobrazí důvod – přerušení senzorem či automatickou korekcí.

Přerušení senzorem

Přerušeno senzorem
Při aktivaci senzoru srážek je zavlažování automaticky přerušeno na 30 dní dopředu, avšak do normálního stavu se vrátí v okamžiku, jakmile je čidlo opět deaktivováno (čidlo vyschne). To může nastat za několik hodin či dní.

Přerušení automatickou korekcí

Přerušeno z důvodu pravděpodobných srážek
Pravděpodobnost deště dle předpovědi je vyšší, než nastavená automatická korekce.

Přerušeno z důvodu velké rychlosti větru
Rychlost větru je vyšší, než nastavená automatická korekce.

Přerušeno z důvodu nízké teploty

Nejvyšší teplota dle předpovědi je nižší, než nastavená hodnota.

Přerušeno z důvodu velkých týdenních srážek

Srážkový úhrn, naměřený za poslední dny meteostanicí, je vyšší, než nastavená korekce.

Přerušeno z důvodu velkých denních srážek

Srážkový úhrn, naměřený za posledních 24 hodin meteostanicí, je vyšší, než nastavená korekce.Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR