Co mám dělat, když stav ovládací jednotky hlásí “Ztráta spojení!”?

Stav “Ztráta spojení!” značí, že jednotka není připojena k Hydrawise. U jednotek s firmware 3.00 a vyšší je ztráta spojení detekována po zhruba 7 minutách, u nižších verzí po 7 hodinách.

Na displeji ovládací jednotky ťukněte na Status Controller Status. Pokud je v poli Server Status text “Last Sync under 1 minute nebo “OK-Updated X:XX ago“, jednotka je připojena k serveru Hydrawise.

Problém s připojením k routeru indikuje Server StatusWireless Down“, “No Internet” nebo “Last Sync 1 minute or greater“.

 1. Zkontrolujte, že je router i ovládací jednotka zapnutá.
 2. Zkontrolujte sílu signálu – SettingsWirelessWireless Name – Po klepnutí na konkrétní Wi-Fi síť přečtěte sílu signálu v dolní části.
 3. Restartujte ovládací jednotku – SettingsConfigReboot controller – Znovu zkontrolujte stav ovládací jednotky.
 4. Návrat jednotky do továrního nastavení – SettingsConfigFactory DefaultErase Config.
 5. Resetujte modem/router – Odpojte zařízení od elektrické sítě, počkejte alespoň 30 vteřin a znovu ho připojte. Opět zkontrolujte stav ovládací jednotky.
 6. Pokud používáte opakovač pro zesílení signálu, taktéž ho resetujte.
 7. Zkontrolujte nastavení Wi-Fi. Potřebné specifikace naleznete v příslušném článku.
 8. Připojte ovládací jednotku k jinému routeru či vytvořte mobilní hot-spot. Návod na vytvoření hot-spotu dle typu mobilního telefonu naleznete v odkazech níže:
  Apple
  Android

Pokud se nepodaří jednotku připojit k mobilnímu hot-spotu, kontaktujte nás prosím na sarkaadensamova@irimon.cz.

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR