Jak nastavím automatickou korekci „Zavlažovat častěji, když je horko“?

Funkce “Zavlažovat častěji, když je horko” umožní při dosažení nastavené teploty zopakovat závlahový cyklus. Je možné ji využít v časově řízeném závlahovém kalendáři.

V levém menu zvolte možnost Sekce a závlahové kalendáře. Vyberte sekci, u které chcete aplikovat automatickou korekci a stiskněte ikonu pro editaci.

 1. Jako Způsob zavlažování označte Časově řízený závlahový kalendář
 2. Stiskněte Další
 3. Frekvenci zavlažování nastavte pomocí závlahového intervalu
 4. V kapitole Úpravy zavlažování povolte možnost Zavlažovat častěji, když je horko

V kapitole Sekce a závlahové kalendáře poté vyberte záložku Startovací časy. Zde zvolte Přidat startovací čas. V prvním kroku vytvořte Normální startovací čas tak, jak jste zvyklí. Vytvořte druhý startovací čas s tím, že v menu Způsob zavlažování zadejte Zavlažování s malou prioritou. Vyberte sekce, na které se tento startovací čas bude vztahovat, či zvolte možnost Platí pro všechny sekce.

Hodnoty automatické korekce nastavíte v sekci Automatické korekce (levé menu)

 1. Klikněte do pole s procenty a vyplňte požadovanou hodnotu. Pro uložení Vašeho nastavení nezapomeňte klepnout na Odeslat.
 2. Posuvníkem nastavte teplotu, při jejímž dosažení se korekce aktivuje.
 3. Zeleným přepínačem můžete korekci vypnout pro všechny sekce.

V závlahovém kalendáři můžete nyní vidět, že ve dnech s teplotou vyšší, než Vámi nastavenou, se objevil další startovací čas.

Interval závlahy „krát za den“

 • Všechny startovací časy s normální prioritu proběhnou vždy.
 • Startovací časy s malou prioritou proběhnou pouze při splnění určitých podmínek.

Následuje příklad, kdy je nastavený interval „zavlažovat 2x denně“:

Ve startovacích časech je nastaven jeden čas s normální prioritou a 3 s malou prioritou. Protože je nastavený interval 2x denně, proběhne zavlažování v čase s normální prioritou a minimálně jedno zavlažování v čase s nízkou prioritou. Zbývající dva startovací časy s malou prioritou proběhnou pouze pokud je povolí automatická korekce v návaznosti na výpočet, nebo doplňují povolený počet denních startů.

Maximální počet denních startů v závislosti na korekcích a zadaném intervalu je určen vztahem:
maximální počet = (interval zavlažování) x (1 + korekce)
Výsledek je zaokrouhlen nahoru!

Výsledky pro různé korekce:

2 x (1 + 0,1) = 3, (korekce = 10 %)

2 x (1 + 0,6) = 4, (korekce = 60 %)

2 x (1 + 1,5) = 5, (korekce = 150 %)

Maximální počet startů za den v našem příkladu je 2 x (1+2) = 6, takže startů s malou prioritou může být až 5

 • Startovací časy s malou prioritou proběhnou, pouze pokud je povolí korekce v návaznosti na výpočet, nebo doplňují zadaný počet denních startů.
 • Nelze použít dva stejné startovací časy.

Maximální nastavitelná hodnota je 2 (200 %), maximální koeficient navýšení je zadaný počet denních startů krát 3.

Interval závlahy „každý x-tý den

Výpočet: interval startů / (1 + hodnota korekce)
Výsledek je zaokrouhlen dolů!

Příklad – zavlažovací interval je nastaven na každý sedmý den.

7 / (1 + 0,9) = 3, (korekce = 90 %)

7 / (1 + 0,3) = 5, (korekce = 30 %)

7 / (1 + 0,1) = 6, (korekce = 10 %)

Tedy bude-li trigger nastaven na 30 % a bude aktivní, bude zavlažování probíhat každý pátý den.

Poznámka: Pokud je použit „Interval závlahy každý x-tý den“, využije se pouze první startovací čas!

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR