Jak nastavím automatickou korekci “Zavlažovat déle, když je horko”?

Automatická korekce “Zavlažovat déle, když je horko” umožní prodloužení závlahy o požadovanou délku v případě, že je dosažena nastavená teplota.

V levém menu zvolte možnost Sekce a závlahové kalendáře. Vyberte sekci, u které chcete aplikovat automatickou korekci a stiskněte ikonu pro editaci.

  1. Jako Způsob zavlažování označte Časově řízený závlahový kalendář
  2. Stiskněte Další
  3. V kapitole Úpravy zavlažování povolte možnost Zavlažovat déle, když je horko

Hodnoty automatické korekce nastavíte v sekci Automatické korekce (levé menu)

  1. Klikněte do pole s procenty a vyplňte požadovanou hodnotu. Pro uložení Vašeho nastavení nezapomeňte klepnout na Odeslat.
  2. Posuvníkem nastavte teplotu, při jejímž dosažení se korekce aktivuje.
  3. Zeleným přepínačem můžete korekci vypnout pro všechny sekce.Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR