Stav ovládací jednotky

V tomto článku je popsáno pět možných případů, se kterými se můžete setkat v poli „Stav ovládací jednotky“ na domovské obrazovce aplikace Hydrawise.

Čeká se na spojení s jednotkou

Status čeká se na spojení s jednotkou uvidíte ihned po vytvoření nové ovládací jednotky v aplikaci, ještě před tím, než zadáte její sériové číslo.

Všechno v pořádku!

Ovládací jednotka je připojena k Hydrawise a z aplikace je do ní nahráno nejnovější nastavení.

Čekání na potvrzení

Ovládací jednotka je připojena k Hydrawise, ale mezi nastavením v aplikaci a tím v jednotce je rozdíl. Tato ikona se většinou objeví po provedení změn v aplikaci a zmizí za několik málo sekund, kdy je nastavení úspěšně automaticky nahráno do ovládací jednotky.

Ztráta synchronizace dat

Ovládací jednotka je připojena k Hydrawise, ale mezi nastavením v aplikaci a tím v jednotce je rozdíl starší, než 60 sekund. Tento stav je normální v případech, kdy je naprogramováno více startovacích časů pro stejnou sekci, než je fyzická kapacita ovládací jednotky. V případě, že je jednotka trvale připojena k internetu, není potřeba se tímto upozorněním zabývat. Pokud by ovšem došlo k výpadku spojení či byla závlaha přechodnou dobu provozována offline, proběhne zavlažování pouze tolika startovacích časů, kolik umožňuje kapacita ovládací jednotky.

Ztráta spojení!

Ovládací jednotka není připojena k Hydrawise. Výstraha, značící problém s připojením, se objeví cca po 7 minutách bez kontaktu s jednotkou.Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR