Jak přesunout ovládací jednotku do správy zákazníka?

Pokud se jako instalační firma rozhodnete nastavit ovládací jednotku pro zákazníka pod svým účtem, po fyzické instalaci jednotky a dokončení veškerého programování můžete jednotku přenechat do správy zákazníkovi.

Nejprve je potřeba, aby měl zákazník vytvořený účet a spadal pod správu Vaší instalační firmy. Postup naleznete v příslušném článku.

Přejděte do menu Správa více sítí a zvolte položku Moji zákazníci.

Klikněte na jméno zákazníka, v jehož účtu se nachází jednotka, kterou chcete přesunout. Pokud jste jednotku zakládali na svém účtu, vyberte své jméno (v seznamu bude uvedeno na prvním místě).

U jednotky, která má být přesunuta, klepněte na symbol tří teček. Zvolte možnost Přesunout do nového účtu.

Ze seznamu vyberte účet, do kterého má být jednotka přesunuta.Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR