Nastavení v offline režimu

Přímo na dotykovém displeji ovládací jednotky můžete provést základní programování sekcí a startovacích časů. Nezapomínejte ovšem, že bez stálého stabilního připojení k internetu přicházíte o nejdůležitější funkce Vaší ovládací jednotky.

 1. V průvodci nastavením zvolte možnost Configure offline (OK v této fázi by spustilo nastavení online).
 2. Stiskněte OK.
 3. Zadejte aktuální datum.
 4. Zadejte aktuální čas.
 5. Stiskněte OK.
 6. Pokud je použit hlavní ventil (Master Valve), přiřaďte jej. V opačném případě zvolte Not Assigned a potvrďte Confirm.
 7. Stiskněte OK.
 8. Nyní můžete v minutách zadat výchozí délku zavlažování sekce (default zone run time). Potvrďte OK.
 9. Stiskněte OK pro přechod na další obrazovku.
 10. Dále zadejte, jak často bude každá sekce v provozu.
 11. Stiskněte OK pro potvrzení.
 12. Z této obrazovky můžete manuálně nastavovat jednotlivé sekce. Klepnutím na Add přidáte startovací čas. Mezi sekcemi lze přepínat pomocí Next/Previous, nebo můžete stejné nastavení použít pro všechny sekce – Apply to all zones.

Poznámka: Každá sekce může mít nastavené až 4 individuální startovací časy plus další 4 startovací časy, které platí pro všechny sekce (apply to all zones)

 1. V menu Startovací časy (Start times) klikněte na Add.
 2. Vyberte zelené pole nahoře vlevo pro zadání startovacího času (Program start time) ve 24hodinovém formátu.
 3. Poté zvolte dny (days).
 4. Stiskněte Confirm pro uložení vložených dat.
 5. Pokud je potřeba, zadejte další startovací časy.
 6. Stiskněte ikonu domů v pravém horním rohu.

Z domovské obrazovky můžete manuálně měnit nastavení sekcí kliknutím na Zones. Přepínat mezi sekcemi lze výběrem čísel jednotlivých sekcí.

 1. Na domovské obrazovce vyberte možnost Zones (Sekce).
 2. Zvolte sekci, kterou chcete upravovat.
 3. Klikněte na Run time.
 4. Zadejte délku zavlažování ve formátu minuty:sekundy, potvrďte OK.
 5. Postup opakujte dle počtu startovacích časů.

Poznámka: Pro návrat do online módu zvolte v průvodci nastavením online mód, připojte jednotku k Wi-Fi a vyčkejte na opětovnou synchronizaci jednotky s Vaším Hydrawise účtem.

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR