Neplatné sériové číslo

Pokud jste si naprosto jisti, že sériové číslo opisujete ze štítku či displeje jednotky správně, značí situace, ve které se setkáte s tímto chybovým hlášením, jedinou věc – sériové číslo jednotky, které se pokoušíte zadat, již bylo spárováno s jiným účtem.

Může se jednat o následující příčiny:

  • Jako koncový zákazník se snažíte připojit ke svému účtu jednotku, kterou zapojovala instalační firma a spárovala ji se svým účtem
  • Je možné, že instalační firma jednotku přiřadila jiné emailové adrese, než je ta vaše
  • Sériové číslo bylo omylem použito třetí stranou, v rámci testování funkcí aplikace Hydrawise

Ve všech případech je potřeba kontaktovat současného majitele účtu, který je propojen s požadovaným sériovým číslem. Sériové číslo je možné uvolnit v sekci Nastavení ovládací jednotkyOvládací jednotkaSériové čísloSmazat sériové číslo.

Pozn.: Sériové číslo je v hexadecimálním tvaru. To znamená, že obsahuje pouze číslice od 0 do 9 a písmena A-F. Vždy se skládá z 8 znaků a nerozlišují se velká a malá písmena.

V případě, že nebudete schopni zjistit, na kterém účtu se Vaše jednotka nachází, či se vyskytnou další problémy, kontaktujte nás na sarkaadensamova@irimon.cz.

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR