Programování sekcí – Rozšířený mód

Ovládací jednotka Hydrawise nabízí tři typy řízení závlahy:

 1. Časově řízené zavlažování
 2. Chytré ET zavlažování  
 3. Virtuální Solar Sync

Výběr stylu zavlažování závisí na mnoha věcech, například na typu zavlažované sekce, na osobních preferencích a na zkušenostech.

Další témata obsažená v tomto článku zahrnují:

 • Přidání sekce
 • Přidání obrázku sekce
 • Nastavení hlavního ventilu
 • Nastavení startovacích časů a dnů zavlažování
 • Nastavení závlahového kalendáře

Časově řízené zavlažování

Při časově řízeném závlahovém kalendáři určujete frekvenci a délku závlahy. A to buď zadáním přímo a nebo výběrem předem uloženého závlahového kalendáře. Ovládací jednotka použije Watering Triggers (Automatické korekce), které jste nastavili, aby automaticky upravila plán zavlažování.

Časově řízené zavlažování bude probíhat v určitých dnech (pokud nebude zpožděno srážkami nebo předpovědí srážek) a bude měnit délku zavlažování na základě Vašich Automatických korekcí.

Chytré zavlažování

Pokud je v ovládací jednotce povolena funkce Chytré zavlažování (Smart (ET) Watering), je závlahový kalendář automaticky upravován podle aktuálního počasí tak, aby rostliny dostaly optimální množství závlahy. Toto množství je určeno na základě výpočtu beroucího v úvahu denní evaporaci (odpar vody z půdy), transpiraci (množství vody spotřebované rostlinami) a množství přirozených srážek.

Při evaporaci dochází k vysoušení Vaší zahrady, dešťové srážky a závlaha vlhkost zvyšují. Porozumění těmto podmínkám umožňuje Hydrawise rozhodnout, kdy je správný čas na závlahu Vaší zahrady. ET znamená evapotranspirace a je podrobněji vysvětleno níže.

Pro každou sekci je nutné samostatně vyplnit délku závlahy a maximální frekvenci zavlažování.

 • Délka závlahy je čas potřebný k úplnému zalití sekce.
 • Frekvence zavlažování určuje, jak často je nutné zavlažovat danou sekci během vrcholu sezóny (nejteplejší měsíc v kalendářním roce – červenec).

Ovládací jednotka změní frekvenci zavlažování na základě skutečného odpařování a srážek ve Vaší oblasti na základě denního měření.

Na rozdíl od časově řízeného zavlažování, Smart Watering vždy zavlažuje sekce po stejnou dobu a mění frekvenci zavlažování podle teploty a srážek.

Virtuální Solar Sync 

Virtuální Solar Sync funguje na stejném principu jako senzor Hunter Solar Sync – mění pro každou sekci délku závlahy. Místo lokální ET (evapotranspirace) naměřené senzorem využívá ET získaných z meteostanic vybraných uživatelem, takže instalace senzoru Solar Sync není nutná. Pokud nejsou k dispozici údaje ET z meteostanic, jsou využity předpovědi a historická data ET pro danou lokalitu. 
Virtuální Solar Sync provádí úpravy na základě průměru dat získaných za poslední 3 dny.

Po nastavení závlahového kalendáře, využívajícího Virtuální Solar Sync, doporučujeme nechat běžet systém několik dnů v počátečním nastavení. Poté, podle podmínek jednotlivých sekcí, lze provést v případě potřeby korekce délky zavlažování.

 • Přidání sekce

Chcete-li přidat sekci závlahy, přejděte na stránku Sekce a závlahové kalendáře ve svém účtu Hydrawise a klikněte na Přidání sekce. Poté se Vám zobrazí průvodce přidáním.

 • Vyplňte podrobnosti o sekci 

Název sekce – pro každou sekci použijte vhodný název. Názvy sekcí jsou zobrazeny jak v účtu Hydrawisena, tak na displeji ovládací jednotky.

Číslo sekce – číslo každé zavlažované sekce by mělo odpovídat číslu svorkovnice použité při zapojení ovládací jednotky.

Ikona sekce – ke každé sekci je možné přiřadit ikonu, která se potom bude zobrazovat na domovské obrazovce ovládací jednotky současně s názvem dané sekce.

Způsob zavlažování – vyberte režim zavlažování pro každou sekci. Můžete volit Časově řízené zavlažování, Chytré ET zavlažování a nebo Virtuální Solar Sync.

Podle toho jaký typ závlahového režimu si vyberete, vyplňte požadované údaje v příslušném závlahovém kalendáři.

Časově řízený závlahový kalendář 

Způsob zavlažování: Zvolte, zda chcete informace nastavit ručně, nebo vyberte ze seznamu přednastavených závlahových kalendářů.

Zadat čas a frekvenci zavlažování: Umožňuje Vám ručně nastavit délku a frekvenci zavlažování.

Použít připravený závlahový kalendář: Přidejte přednastavený závlahový kalendář a nebo vyberte jiný, který jste si sami vytvořili již dříve. Pokud Vaši jednotku spravuje instalační firma, můžete vidět závlahové kalendáře, které vytvořila právě Vaše instalační firma, a použít je.

Délka zavlažování: Délka v minutách, po kterou bude sekce v provozu.

Frekvence zavlažování: Zadejte, zda má být sekce spouštěna každý startovací čas, nebo v intervalu (každý xtý den, xkrát za den)

Prediktivní zavlažování: Upraví závlahu na základě vašich přednastavených automatických korekcí.

Vsakovací cykly a pauzy: Vsakovací cykly a pauzy je schopnost rozdělení zavlažování na cykly závlahy a pauzy (vsakování) tak, aby se závlahová voda vsákla do půdy a neodtekla bez užitku. Můžete vsakovací cykly a pauzy buď povolit nebo zakázat. Pokud je povolíte, je třeba zadat délku vsakovacích cyklů a pauz.

 • Délka cyklu – je maximální doba, po kterou může sekce zavlažovat.
 • Vsakovací pauza – minimální doba mezi zavlažováním sekci tak, aby se voda mohla vsáknout do půdy.

Dočasné rychlé úpravy: V případě, kdy by byla sekce příliš suchá či podmáčená, pomocí posuvníku můžete jednoduše upravit délku zavlažování bez větších zásahů do ostatních nastavení sekce.

Chytré zavlažování 

Způsob zavlažování: Zvolte, zda chcete informace nastavit ručně, nebo vyberte ze seznamu přednastavených závlahových kalendářů.

Zadat čas a frekvenci zavlažování: Umožňuje Vám ručně nastavit délku a frekvenci zavlažování.

Použít připravený závlahový kalendář: Přidejte přednastavený závlahový kalendář a nebo vyberte jiný, který jste si sami vytvořili již dříve. Pokud Vaši jednotku spravuje instalační firma, můžete vidět závlahové kalendáře, které vytvořila právě Vaše instalační firma, a použít je.

Délka zavlažování: Délka v minutách, po kterou bude sekce v provozu.

Frekvence zavlažování ve vrcholu sezóny: Jak často sekce zavlažuje během vrcholného období zavlažování. Tato frekvence bude automaticky upravena během celého roku na základě skutečného odpařování a srážek.

Prediktivní zavlažování: Upraví závlahu na základě vašich přednastavených automatických korekcí.

Vsakovací cykly a pauzy: Vsakovací cykly a pauzy je schopnost rozdělení zavlažování na cykly závlahy a pauzy (vsakování) tak, aby se závlahová voda vsákla do půdy a neodtekla bez užitku. Můžete vsakovací cykly a pauzy buď povolit nebo zakázat. Pokud je povolíte, je třeba zadat délku vsakovacích cyklů a pauz.

 • Délka cyklu – je maximální doba, po kterou může sekce zavlažovat.
 • Vsakovací pauza – minimální doba mezi zavlažováním sekci tak, aby se voda mohla vsáknout do půdy.

Dočasné rychlé úpravy: V případě, kdy by byla sekce příliš suchá či podmáčená, pomocí posuvníku můžete jednoduše upravit délku zavlažování bez větších zásahů do ostatních nastavení sekce.

Virtuální Solar Sync 

Způsob zavlažování: Zvolte, zda chcete informace nastavit ručně, nebo vyberte ze seznamu přednastavených závlahových kalendářů.

Zadat čas a frekvenci zavlažování: Umožňuje Vám ručně nastavit délku a frekvenci zavlažování.

Použít připravený závlahový kalendář: Přidejte přednastavený závlahový kalendář a nebo vyberte jiný, který jste si sami vytvořili již dříve. Pokud Vaši jednotku spravuje instalační firma, můžete vidět závlahové kalendáře, které vytvořila právě Vaše instalační firma, a použít je.

Délka zavlažování: Délka v minutách, po kterou bude sekce v provozu.

Frekvence zavlažování: Zadejte, zda má být sekce spouštěna každý startovací čas, nebo v intervalu (každý xtý den, xkrát za den)

Prediktivní zavlažování: Upraví závlahu na základě vašich přednastavených automatických korekcí.

Vsakovací cykly a pauzy: Vsakovací cykly a pauzy je schopnost rozdělení zavlažování na cykly závlahy a pauzy (vsakování) tak, aby se závlahová voda vsákla do půdy a neodtekla bez užitku. Můžete vsakovací cykly a pauzy buď povolit nebo zakázat. Pokud je povolíte, je třeba zadat délku vsakovacích cyklů a pauz.

 • Délka cyklu – je maximální doba, po kterou může sekce zavlažovat.
 • Vsakovací pauza – minimální doba mezi zavlažováním sekci tak, aby se voda mohla vsáknout do půdy.

Dočasné rychlé úpravy: V případě, kdy by byla sekce příliš suchá či podmáčená, pomocí posuvníku můžete jednoduše upravit délku zavlažování bez větších zásahů do ostatních nastavení sekce.

 • Přidání obrázku sekce

Do systému Hydrawise lze nahrát více obrázků sekce. Pro nahrání obrázku klikněte na ikonu přidání obrázkuvedle tlačítka editovat sekci.

Celkové množství obrázků, které můžete nahrát, závisí na jejich velikosti a liší se podle druhu předplacené licence.

Po nahrání obrázků můžete vybrat jeden, který se zobrazí na domovské obrazovce jako ikona sekce.

 • Nastavení hlavního ventilu

Hlavní ventil je automatický ventil instalovaný v místě, kde se zavlažovací systém připojuje ke zdroji vody. Slouží jako pojistný prvek systému, kdy mimo zavlažování je systém sice zavodněný, ale ne pod tlakem.

Sekční elektromagnetické ventily jsou jednotlivé ventily, které obsluhují skupinu postřikovačů nebo kapkovačů – sekci. Většinou se zapne jeden sekční ventil a vpouští vodu do jedné části Vaší zahrady. Kdykoli dostane sekční elektromagnetický ventil pokyn k otevření od ovládací jednotky, jednotka dá pokyn k otevření i hlavnímu ventilu – hlavní ventil je tedy vlastně bezpečnostním ventilem. Účelem hlavního ventilu je zavřít vodu do závlahového systému ve chvíli, kdy neběží žádná sekce.

Obrázek níže ukazuje hlavní ventil, který je zapojen jako ventil 12 na ovládací jednotce Hunter HC.

Každá ovládací jednotka řady Hydrawise má jiné možnosti při výběru hlavního ventilu. S ovládací jednotkou Hunter HC můžete kteroukoli sekci nastavit jako hlavní ventil. U ostatních modelů ovládacích jednotek se softwarem Hydrawise je svorka pro hlavní ventil určena.

Nastavení sekce hlavního ventilu najdete na stránce Sekce a závlahové kalendáře nad seznamem zavlažovaných sekcí, jak je označeno na obrázku níže:

Nastavení hlavního ventilu HPC – FP (panel pro ovládací jednotku PC400)

Výchozí nastavení všech sekcí je, že mají hlavní ventil zapnutý. Hlavní ventil může být zapnut či vypnut pro každou sekci, bez ohledu na to, který program je pro sekci nastaven.

Postupujte podle pokynů pro nastavení hlavního ventilu pro každou sekci.

 1. Klikněte na ikonu pro sekci v Sekce a závlahové kalendáře.
 2. Klikněte dvakrát na Další pro vstup do pokročilé sekce nebo programování – Sezónní nastavení.
 3. Nyní můžete vybrat jednu z následujících možností:
 • Povolit hlavní ventil
 • Zakázat hlavní ventil

Nastavení startovacích časů

Nastavení startovacích časů specifikuje, kdy je ovládací jednotka oprávněna spouštět zavlažování. Pokud více sekcí používá stejné nastavení startovacích časů, budou sekce zapínány postupně. V jedné chvíli může zavlažovat vždy jen jedna sekce závlahy.

Pro přidání startovacího času jděte na stránku Sekce a závlahové kalendáře ve Vašem Hydrawise účtě, přejděte na záložku Startovací časy a klikněte na Přidat startovací čas.

Startovací čas: Zadejte startovací čas pro tento program

Způsob zavlažování: Zvolte druh startovacích časů, například každý týden či zvolte sudé nebo liché týdny.

Závlahový kalendář: Zvolte na jaké dny se tyto startovací časy vztahují. Například zvolte sudé a liché dny nebo specifikujte dny v týdnu.

Nyní vyberte sekce, pro které tyto startovací časy platí. Buď zadejte, že platí pro všechny sekce a nebo vyberte ze seznamu sekcí nebo přednastavených závlahových kalendářů.

Nastavení přednastavených závlahových kalendářů

Přednastavené závlahové kalendáře Vám umožní seskupit několik sekcí se stejnými vlastnostmi zavlažování.

Každý přednastavený závlahový kalendář určuje, jak dlouho poběží skupina sekcí a jak bude kalendář upravován podle místního počasí. Sekce budou zavlažovat pouze podle Vámi definovaných startovacích časů.

Pro přidání přednastaveného závlahového kalendáře jděte na stránku Sekce a závlahové kalendáře, klikněte na Přednastavené závlahové kalendáře a poté na Přidat závlahový kalendář.

Pokud Vaši ovládací jednotku spravuje instalační firma, uvidíte také přednastavené závlahové kalendáře, které tato instalační firma vytvořila. Ty budou mít vedle sebe symbol skupiny, jak je vidět níže. Můžete použít tyto přednastavené závlahové kalendáře, nemůžete je ale editovat či smazat. To může udělat pouze instalační firma.

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR