Zpoždění ventilů

Tento článek vám přiblíží možnosti nastavení pauzy mezi sekcemi nebo pauzy mezi otevřením hlavního a sekčního ventilu.

  1. Na hlavní obrazovce po levé straně zvolte Nastavení ovládací jednotky
  2. V sekci zpoždění ventilu klikněte na editovat
  3. Zvolte zpoždění v sekundách
Zpoždění ventilu Popis Maximální hodnota
Pauza mezi sekcemi Délka prodlevy mezi jednotlivými sekčními ventily. 3 600 sekund
Zpoždění hlavního ventilu Délka prodlevy mezi otevřením hlavního ventilu a sekčního ventilu. Hydrawise při skončení závlahy vždy jako první zavře sekční ventil a zhruba o sekundu později hlavní ventil. 600 sekund

Automatické závlahové systémy vyžadují dostatečný vodní tlak k vysunutí postřikovačů. Funkce zpoždění hlavního ventilu může být ve specifických případech využita k zajištění toho, že před počátkem zavlažování bude v systému dosaženo dostatečného tlaku a ten bude udržován i přepínání mezi jednotlivými sekcemi.

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR