Víceúrovňová správa zákazníků

V červnu 2019 přibyla do Hydrawise nová funkce – aplikace nyní umožňuje spravovat z účtu instalační firmy nejenom zákaznické účty, ale i účty dalších instalačních firem.

V záložce Správa více sítí přejděte na Moji zákazníci:

Instalační firma může do své správy přijmout například správce zeleně či údržbáře, který bude mít dále pod sebou koncové uživatele.

Například na schématu níže:

 • Dodavatel závlahy může spravovat všechny zákazníky a jednotky
 • Údržbář (maintenance contractor) má ve správě pouze jednotky F-J
 • Správce zeleně (landscape contractor) má ve správě pouze jednotky A-E

Na dalším příkladu vystupují dodavatel závlahy (irrigation contractor – IC), správce zeleně (landscape contractor – LC) a zahradní architekt (landscape architect contractor – LAC).

Vybráním některého ze subdodavatelů ze seznamu zobrazíte podrobnosti o něm:

 • Používané licence
 • Zákazníci
 • Ovládací jednotky
 • Uživatelé účtu
 • Soubory

Nový zákazník lze vytvořit již přímo pod subdodavatelem, pod kterého bude spadat. Další postup vytváření zákaznického účtu je stejný, jako jste zvyklí.

Pokud je již účet zákazníka vytvořen, lze ho jednoduše přesunout.

 1. Klikněte na ikonu tří teček vedle jména zákazníka
 2. Vyberte možnost Přesunout zákazníka
 3. Vyberte subdodavatele, který bude tento účet spravovat a potvrďte Přesunout

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR