Záludnosti aplikace Hydrawise

Zaznamenali jsme několik případů, kdy zákazník ze zvědavosti „co se stane když ….?“ si v nastavení: Můj účet → Uživatelé → Oprávnění uživatele nastaví sám sobě oprávnění „Uvidí nastavení a může manuálně spouštět sekce“. K jeho velkému překvapení se následně stane přesně to, co bylo nastaveno. Uživatel od tohoto okamžiku ztrácí veškerá práva na nastavování čehokoliv, tedy i nastavení všech oprávnění! Zákazník po tomto kroku již nemá možnost si opět zvýšit své oprávnění.
Jak z toho ven? Jednoduše. Existují dvě varianty, jaká může být situace po odebrání oprávnění.

1. Zákazník je ve správě instalační firmy. Potom je situace jednoduchá, instalační firma může svému zákazníkovi vrátit původní oprávnění: Správa více sítí → Moji zákazníci → Podrobnosti o zákazníkovi → Zobrazit podrobnosti →
Upravit.

2. Zákazník není ve správě instalační firmy. V takovém případě je situace trošičku komplikovanější, nicméně řešení je snadné a odvíjí se od bodu 1).
Zákazník má na výběr: buď osloví nějakou instalační firmu, která si jej vezme do správy a udělí mu příslušná oprávnění Správa více sítí
→ Moji zákazníci → Přidat nového zákazníka (firmu musí oslovit přímo, nemůže si ji již vybrat cestou Můj účet → Detaily účtu → Moje instalační firma) anebo, pokud se nechce vázat na instalační firmu, si sám vytvoří falešný účet instalační firmy a postupuje opět podle bodu 1).  

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR