Nastavení ovládací jednotky → Ovládací jednotka → Programovací mód

Pozor: Při přechodu mezi závlahovými kalendáři dojde ke ztrátě současného závlahového kalendáře! Zůstanou pouze názvy sekcí a jejich případné fotografie.

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR