Výstrahy – upozornění o závadách systému

V tomto článku se budeme věnovat tomu, jak výstrahy fungují a popisu každé z nich.

Pro přístup k výstrahám klikněte na příslušnou ikonu, kterou najdete v pravém horním rohu aplikace Hydrawise.

Porozumění tomu, co každá výstraha znamená:

Vysoká spotřeba vody v sekci
Množství užité vody v sekci je výrazně vyšší než minulý závlahový cyklus.

Nízká spotřeba vody v sekci
Množství užité vody v sekci je výrazně nižší než minulý závlahový cyklus.

Vysoká spotřeba vody bez spuštěné sekce
Zjištění spotřeby vody, aniž by byla v provozu některá sekce.

Vysoká spotřeba vody během uplynulé hodiny, bez spuštěné sekce
Spotřeba vody za poslední hodinu bez spuštěné sekce je vyšší než Vaše stanovená hodnota.

Zkrat (nadproud) v obvodu cívky elektromagnetického ventilu.
Vysoký proud při spuštěné sekci způsoben poruchou elektrického vedení nebo závadou elektromagnetického ventilu.

Přerušený vodič elektromagnetického ventilu.
Cívkou elektromagnetu neprochází elektrický proud, může být způsobeno přerušením obvodu nebo závadou elektromagnetického ventilu.

Ovládací jednotka není připojena k internetu. 

Ovládací jednotka byla po dobu delší, než nastavené období, v režimu offline.

Jak jednotlivé výstrahy fungují:

Vysoká spotřeba vody v sekci
Můžete nastavit procento, při kterém se vytvoří upozornění, pokud je spotřeba vody v sekci vyšší než v předchozím cyklu, a nedošlo ke změnám v délce závlahy například vlivem automatických korekcí (při spuštění této sekce může docházet k únikům vody).

Nízká spotřeba vody v sekci

Tato výstraha funguje stejně jako ta výše. Avšak upozornění na nízkou spotřebu vody indikují ucpané potrubí či potenciální únik vody, který minimalizuje průtok vody vodoměrem.

Vysoká spotřeba vody bez spuštěné sekce

Toto bude oznámeno, pokud bude naměřen průtok vody ve chvíli, kdy není zapnuta žádná sekce. Pokud používáte tuto výstrahu, ujistěte se, že máte prostor pro zbytkovou vodu, která může protékat průtokoměrem sem a tam. Firma Hunter® doporučuje nastavení tohoto množství mezi 5 a 10 litry za minutu.

Vysoká spotřeba vody během uplynulé hodiny, bez spuštěné sekce

Toto měří pomalý únik vody po dobu jedné hodiny. Můžete být upozorněni, pokud pomalu uniká v sekci určité množství vody během hodiny.

Zkrat (nadproud) v obvodu cívky elektromagnetického ventilu 

Průměrně elektromagnetický ventil spotřebuje 200-400 mAh. Pokud máte hlavní ventil, objem se změní na 300-500 mAh. Pokud Vaše jednotka naměří prudký nárůst, přijde Vám upozornění. Může to být způsobeno poruchou elektrického vedení či závadou elektromagnetického ventilu.

Přerušený vodič elektromagnetického ventilu

Toto upozornění je spuštěno, pokud není naměřen žádný proud a je spuštěna sekce závlahy.

Ovládací jednotka není připojena k internetu 

Upozornění indukující, že ovládací jednotka nebyla již v řádu dní korektně připojena k internetu. Může značit problém s Wi-Fi sítí či nastavením jednotky.

POZNÁMKA: Výstraha nízkého proudu se objeví po skončení závlahy sekce (tzn. Hydrawise čeká na celý cyklus, aby zjistil, zda je nějaký proud). Upozornění na nadproud (zkrat) zastaví sekci na konci přerušeného cyklu. To samé platí pro upozornění o spotřebě vody (sleduje se spotřeba vody na konci cyklu oproti předchozí době, kdy byla sekce spuštěna). 


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR