Nastavení startovacích časů a dnů závlahy – Rozšířený mód

Startovací časy závlahy jsou přesně určené časy, kdy může ovládací jednotka závlahu spustit. I v případě, že jste nastavili všechny sekce správně, ale bez startovacích časů, nebude jednotka zavlažovat.

Nyní si projdeme základní nastavení a ukážeme si, jak startovací časy ovlivňují závlahový kalendář. Pokud jste si již nastavili všechny sekce závlahy, můžete se pustit do nastavení startovacích časů.

Startovací časy závlahy

Ujistěte se, že jste přihlášen ke svému účtu. Pro přidání startovacích časů jděte na Sekce a závlahové kalendáře. Zvolte záložku Startovací časy a klikněte na Přidat startovací čas.

  1. Klikněte na plus.
  2. Vyberte startovací čas, způsob zavlažování a závlahový kalendář a klikněte na další.
  3. Vyberte, zda bude startovací čas platit pro všechny sekce nebo pro vybrané sekce a klikněte na OK.

Možnosti typů závlahy:

  • Normální startovací časy (každý týden) – Závlaha bude probíhat každý týden v natavených dnech. Poznámka: Modrá znamená vybráno, takže ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny dny. Den můžete zrušit kliknutím na něj, tím se zbarví bíle.
  • Zavlažování pouze v sudé týdny – Tento interval závlahy se používá pouze v sudých týdnech. Firma Hunter® používá definici ISO 8601 sudých a lichých týdnů, kdy každý týden začíná v pondělí. Můžete si zkontrolovat, zda je týden sudý nebo lichý pomocí online tools. Při zavlažování v sudých týdnech můžete navolit závlahu v určitých dnech tohoto týdne nebo pouze liché nebo sudé dny v týdnu.
  • Zavlažování pouze v liché týdny – Tento interval závlahy se používá pouze v lichých týdnech. Firma Hunter® používá definici ISO 8601 sudých a lichých týdnů, kdy každý týden začíná v pondělí. Můžete si zkontrolovat, zda je týden sudý nebo lichý pomocí online tools. Při zavlažování v lichých týdnech můžete navolit závlahu v určitých dnech tohoto týdne nebo pouze liché nebo sudé dny v týdnu.
  • Zavlažování s malou prioritouStartovací čas závlahy s nízkou prioritou se používají, pokud nejsou k dispozici žádné závlahové kalendáře typu Normální, Lichý nebo Sudý týden a závlaha sekce musí být spuštěna. Zavlažování s nízkou prioritou může být užitečné tam, kde chcete, aby ovládací jednotka vložila v horkých dnech dodatečné závlahové cykly mezi ty běžné. Tento typ závlahy dobře funguje ve spojení s typem  “Zavlažovat častěji, když je horko”.

Platnost startovacích časů:

  • Platí pro všechny sekce – Startovací časy v tomto programu budou automaticky nastaveny pro všechny sekce. Pokud sekce závlahy odeberete či přidáte, budou k nim automaticky přiřazeny tyto startovací časy.
  • Vybrané sekce – V těchto startovacích časech budou spuštěny pouze vybrané sekce. Pokud přidáte další sekce závlahy, bude potřeba, aby jste je zahrnuli dodatečně do tohoto výběru, pokud chcete, aby zavlažovaly v těchto startovacích časech.

Poznámka: Pokud je více sekcí naprogramovaných se stejnými startovacími časy, budou tyto sekce spouštěny postupně jedna po druhé.

Nezapomeňte, že existuje mnoho proměnných, které mohou ovlivnit startovací časy závlahy. Chcete-li porozumět tomu, jak funguje každá z nich, věnujte pozornost různým možnostem a nastavením, abyste zjistili, jak ovlivňují Vaše startovací časy. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jak Watering Triggers mohou ovlivňovat startovací časy, zmiňujeme se o nich zde:

Zavlažovat častěji, když je horko

Automatické korekce

Pro více informací nás kontaktujte na irimon@irimon.cz, a nebo můžete kontaktovat přímo firmu Hunter® na support@hydrawise.com.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR