Řešení slabého Wi-Fi signálu.

Nejprve zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi a přečtěte si tipy v našem článku zde. V běžném domě se obvykle musíte vyrovnat s třemi hlavními zdroji, které ruší signál Wi-Fi:

  • Stěnové a podlahové rušení: Domy postavené z cihel, betonu nebo kovu mají největší vliv na rušení signálu Wi-Fi, neboť tyto materiály mohou signál blokovat. Dřevo a sklo mohou také rušit, ale ne tolik.
  • Rušení od sousedních Wi-Fi sítí: Pokud žijete ve vysoce obydlených městských oblastech, můžete zaznamenat slabý Wi-Fi signál kvůli velkému počtu konkurenčních signálů ve Vašem okolí.
  • Elektronické rušení: Ve většině domácností jsou přítomny televizory, počítače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby a další elektronická zařízení. Jakýkoli typ elektronického zařízení může rušit váš Wi-Fi signál.

Tyto typy rušení mohou narušit provoz Hydrawise. Zde je několik tipů řešení, které vám pomohou vyřešit tento problém:

  • Nejprve zjistěte sílu signálu Wi-Fi v oblasti, kde chcete připojit ovládací jednotku. Otestujte signál pomocí chytrého telefonu nebo jiného zařízení s Wi-Fi, abyste se ujistili, že signál vykazuje nejméně střední až vysokou sílu.
  • Ujistěte se, že přímo mezi ovládací jednotkou a routrem / Wi-Fi zařízením nejsou žádné kovové nebo betonové překážky. 
  • Neumisťujte Vaši ovládací jednotku do kovové schránky.
  • Neumisťujte Vaši ovládací jednotku do sklepa /suterénu.
  • Odstraňte elektronická zařízení umístěná na přímce mezi ovládací jednotkou a routrem.
  • Pokud v blízkosti ovládací jednotky můžete umístit síťový přístupový bod nebo zesilovač Wi-Fi, můžete si tím vytvořit přímou cestu ke zdroji Wi-Fi bez rušení.

Další informace o řešení problémů s Wi-Fi naleznete zde.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR