Průtokoměr – instalační schéma

Následující tabulka obsahuje všechny potřebné klíčové body instalace, aby se předešlo falešným poplachům nebo odečtům.

Kroky instalace   Popis
Tělo průtokoměru Analogový číselník pro ruční odečty v m3 nebo amerických galonech. Jednotky lze měnit v aplikaci na galony nebo litry.
Adaptér Mosazná šroubení jsou součástí průtokoměru tak, aby seděly na Váš závlahový systém.
Umístění Nainstalujte jej mezi hlavní ventil a sekční ventily. Průtokoměr by měl být instalován minimálně ve vzdálenosti 10 průměrů potrubí před a 5 průměrů po armatuře měnící charakter proudění, na přímém úseku potrubí, bez tvarovek.
Kabelové vedení Doporučuje se stíněný kabel. Kabel by se měl skládat ze dvou vyhrazených vodičů a nesmí být ve stejném svazku jako vodiče elektromagnetických ventilů. NEPŘIPOJUJTE společný kabel.
Tělo průtokoměru Šipka ukazuje směr průtoku vody.
Připojení vodičů Pouze modrý/bílý vodič, červený se nepoužívá. Více informací naleznete na stránce nastavení senzorů podle druhu ovládací jednotky.
Přihlášení se k Vašemu účtu Zadejte Vaše přihlašovací údaje.
Zadání Vašeho senzoru průtoku V aplikaci definujete typ senzoru a přiřadíte jej jednotlivým sekcím.
Vytvoření upozornění Podívejte se na odkaz zde.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR