Můj Hlavní panel/Dashboard nezobrazuje žádný nedávný kontakt. Co to znamená?

  1. Žádný nedávný kontakt znamená, že jednotka není připojena k Hydrawise serveru, aby synchronizovala informace.
  2. Zkontrolujte, zda je jednotka zapnuta.
  3. Zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnutý.
  4. Zkontrolujte, zda internet v bezdrátovém routeru funguje připojením jiného zařízení (např. telefonu) k bezdrátovému routeru a připojením k internetu.
  5. Zkontrolujte, zda jednotka zobrazuje zelené Wi-Fi logo v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud logo bliká, jednotka není připojena k bezdrátovému routeru.
  6. Pokud je jednotka připojena k bezdrátové síti, jděte do Network Settings/Nastavení sítě a proveďte test sítě. Stiskněte na jednotce tlačítko Test Network/Test sítě. Tím se provede ping test místního bezdrátového modemu, DNS serveru a serveru Hydrawise. Ujistěte se, že testy jsou úspěšné.

Tlačítko Test Network lze použít k testování připojení k síti pro účely odstraňování potíží. Test sítě ověří dostupnost připojení ke čtyřem bodům:

  • Kontrola Wi-Fi provede ping test na adresu brány uvedené na obrazovce Network Status/Stav sítě. Pokud tento test selže, zkontrolujte, zda v routeru není povoleno filtrování MAC adres.
  • Kontrola DNS provede ping test na adresu DNS uvedené na obrazovce Network Status/Stav sítě. Pokud se tento test nezdaří, zkontrolujte, zda je adresa DNS správná. Pokud není v pořádku, opravte adresu serveru DNS podle nastavení DHCP na bezdrátovém routeru. Je možné, že se tento test nezdaří, pokud DNS server nepřijímá požadavky ping.
  • Kontrola internetu provede ping test na server Google na adresu IP 8.8.8.8. Jedná se o dobře známý server, který přijímá požadavky ping na internetu. Pokud tento test selže, znamená to, že je problém s konfigurací internetového bezdrátového routeru.
  • Kontrola Hydrawise provede ping test na servery Hydrawise. Pokud se tento test nezdaří, může se jednat o problém s nastavením internetového bezdrátového routeru.

Ujistěte se, že máte hodnoty IP adresy, brány a masky sítě. Také se ujistěte, že nastavení serveru DNS na jednotce odpovídá dalšímu nastavení na Vašem zařízení.

Pro vyloučení možnosti, že je závada na bezdrátovém přijímači jednotky či jeho ovladačích, vytvořte pomocí mobilního telefonu přístupový Wi-Fi bod (hotspot) a jednotku zkuste připojit k tomuto bodu.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR