Moje jednotka říká “All good”/ vše v pořádku, ale status jednotky říká „No Internet.“ Co to znamená?

  1. Zkuste připojit jiné zařízení ke stejnému bezdrátovému routeru a uvidíte, jestli můžete úspěšně procházet webové stránky Hydrawise http://hydrawise.com .
  2. Přejděte na stránku Network Settings/Nastavení sítě na jednotce a stiskněte tlačítko Test Network/Test sítě. Tím se provede ping test místního bezdrátového modemu, DNS serveru a serveru Hydrawise. Ujistěte se, že tyto testy jsou úspěšné. Jestliže se test nezdaří na webových stránkách Hydrawise, je zde problém s DNS nebo problém s routerem.

Tlačítko Test Network lze použít k testování připojení k síti pro účely odstraňování potíží. Test sítě ověří dostupnost připojení ke čtyřem bodům:

  • Kontrola Wi-Fi provede ping test na adresu brány uvedené na obrazovce Network Status/Stav sítě. Pokud tento test selže, zkontrolujte, zda v routeru není povoleno filtrování MAC adres.
  • Kontrola DNS  provede ping test na adresu DNS uvedené na obrazovce Network Status/Stav sítě. Pokud se tento test nezdaří, zkontrolujte, zda je adresa DNS správná. Pokud není v pořádku, opravte adresu serveru DNS podle nastavení DHCP na bezdrátovém routeru. Je možné, že se tento test nezdaří, pokud DNS server nepřijímá požadavky ping.
  • Kontrola internetu  provede ping test na server Google na adresu IP 8.8.8.8. Jedná se o dobře známý server, který přijímá požadavky ping na internetu. Pokud tento test selže, znamená to, že je problém s konfigurací internetového bezdrátového routeru.
  • Kontrola Hydrawise  provede ping test na servery Hydrawise. Pokud se tento test nezdaří, může se jednat o problém s nastavením internetového bezdrátového routeru
  1. Ujistěte se, že nastavení DNS serveru na jednotce odpovídá dalšímu nastavení na Vašem zařízení (například telefon, tablet nebo počítač).
  2. Zkontrolujte, zda router není nastaven k blokování nebo filtrování internetového provozu. Některé routery mají výrobní kontroly, které mohou blokovat provoz Hydrawise.
  3. Ujistěte se, že jednotka má stále dobrý signál z bezdrátového routeru. Slabý bezdrátový signál může vést k chybám při připojování.

Pro vyloučení možnosti, že je závada na bezdrátovém přijímači jednotky či jeho ovladačích, vytvořte pomocí mobilního telefonu přístupový Wi-Fi bod (hotspot) a jednotku zkuste připojit k tomuto bodu.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR