Moje bezdrátová síť/router se nezobrazuje v seznamu bezdrátových sítí. Co mám dělat?

Nejprve se ujistěte, že jednotka je dostatečně blízko k bezdrátovému přístupovému bodu/routeru.

  • Můžete zkontrolovat kvalitu Vašeho bezdrátového signálu použitím jiného zařízení, jako je iPhone nebo telefon se systémem Android. Vezměte si telefon k místu umístění Vaší jednotky a zkontrolujte sílu bezdrátového signálu.
  • Ujistěte se, že router umožňuje 2,4 GHz Wi-Fi. I když je toto standard, některé novější routery mohou být nastaveny tak, aby akceptovaly pouze spojení 5 GHz. Jednotka se připojí k 2.4GHz 802.11 b/g bezdrátovému přístupovému bodu. V bezdrátovém routeru zkontrolujte, zda je rádiový režim nastaven na 802.11 b/g nebo 802.11 b/g/n režim (někdy se nazývá Mixed Mode).
  • Zkontrolujte bezdrátový kanál, na který je Váš bezdrátový router konfigurován. Mělo by to být v rozmezí Channel (kanál) 1 až Channel 11.
  • Některé bezdrátové routery mohou být nastaveny tak, aby skryly bezdrátovou síť. V takových případech jednotka nebude moci najít název bezdrátové sítě a budete ji muset zadat ručně do jednotky.
  • Zvažte přesunutí jednotky mimo dosah potenciálních zdrojů rušení, včetně mikrovlnné trouby, blízkých základnových stanic používajících sousední kanály nebo bezdrátových telefonů operujících v pásmu 2,4 GHz (můžete také změnit kanál, který používá Váš telefon).

Další informace viz Change Your Wi-Fi Router Channel to Optimize Your Wireless Signal. Nebo si promluvte s Vaším poskytovatelem internetových služeb pro přesný postup. Další postup odstraňování potíží s bezdrátovou sítí naleznete také na tomto odkazu.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR