Mám slabé připojení k internetu. Je to problém?

Hydrawise je navržena tak, aby dobře fungovala v situacích s přerušovaným připojením k internetu. To znamená, že jednotka bude fungovat dobře, i když se připojení k internetu ztratí na dlouhou dobu. Obnovení spojení v případě dobrého signálu je automatické. Zavlažování bude pokračovat tak dlouho, jak je naprogramováno, startovací časy byly synchronizovány s Vaší jednotkou ještě předtím, než přešla do režimu offline. Tento stav se nazývá Zavlažování v režimu offline.

Nezapomeňte, že když je jednotka odpojena od internetu, nebudete schopni spustit nebo zastavit zavlažování sekcí pomocí aplikace Hydrawise. Kromě toho se změny provedené na Vašem zavlažovacím systému skrz aplikaci Hydrawise projeví, až když se Vaše jednotka opět připojí k internetu.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR