Jak si mohu otestovat sekce?

Jsou dva způsoby, jak si můžete otestovat sekce na Vaší jednotce Hydrawise. Můžete sekce otestovat přímo na jednotce nebo na mobilní applikaci či internetovém prohlížeči.

Režim offline: K otestování sekcí přímo na jednotce použijte funkci “zone tester”. Přístup k této funkci získáte poklepání na displeji na Status > Zone Tester > Select Zone > Run. Všimněte si, že můžete přecházet mezi sekcemi, aniž byste museli zastavit či restartovat Zone Tester.

Režim Online: Pro otestování sekcí v mobilní aplikaci či v prohlížeči Vašeho počítače se nejdříve ujistěte, že ovládací jednotka a Váš mobil či PC jsou připojeny k internetu. Na řídícím panelu klikněte na sekci, kterou chcete otestovat. Následně klikněte na tlačítko spouštění sekce. Můžete ji spustit pomocí předem daného času nebo zadat vlastní čas.

I v samotné aplikaci se nachází tester sekcí. Naleznete ho pod tlačítkem Vzdálený na horní liště. 

DŮLEŽITÉ: Při testování sekcí v režimu online berte prosím zřetel na to, že rychlost reakce ručního příkazu je dána reakční dobou ovládací jednotky, internetovým připojením a Hunter® cloud serverem. Pokud k tomuto máte jakékoli dotazy kontaktujte nás na: support@hydrawise.com nebo irimon@irimon.cz.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR