Jak mohu změnit nastavení bezdrátového připojení své jednotky?

Krok 1. Přejděte ke své jednotce Hydrawise a klikněte na tlačítko Settings/Nastavení.

Home Screen

Krok 2.  Klikněte na Wireless pro změnu nastavení bezdrátové sítě.

Krok 3.  Z obrazovky bezdrátového nastavení:

Krok 4. Klikněte na Wireless Name/Název bezdrátové sítě pro změnu jména nebo manuální zadání názvu bezdrátového přístupového bodu.

Krok 5.  Klikněte na Password/Heslo, chcete-li změnit heslo pro bezdrátové připojení.

Krok 6. Klikněte na Security Type pro změnu typu hesla z WPA2 / WPA2 soukromou.

Wireless Settings 2


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR