Jak dlouho trvá, než se projeví změny nastavení na mé jednotce Hydrawise?

Jakékoli změny, které provedete ve svém Hydrawise portálu, budou nahrány do Vaší jednotky Hydrawise během několika minut.

Kontrolu můžete provést fyzicky na jednotce tím, že půjdete do Status > Controller Status. Odtud si můžete zobrazit Server StatusUkáže se Vám buď Synced/Synchronizováno nebo Checking/Kontrola. Kontrola indikuje, že systém hledá změny provedené ve Vašem účtu a bude znovu aktualizovat tak, aby byly jednotka a hlavní panel synchronizovány.

controller_status2.png

Na této obrazovce můžete najít další informace týkající se Vaší jednotky, včetně:

Serial Jedná se o sériové číslo Vaší jednotky.
Version Jedná se o verzi softwaru Vaší jednotky.
Success
Úspěšnost synchronizace jednotky s Dashboard/hlavním panelem.
Uptime Jak dlouho už je Vaše jednotka zapnuta od posledního resetu nebo zapnutí.
Model Jedná se o číslo modelu Vaší jednotky.

Důležité:  Pokud máte nízkou úspěšnost synchronizace, může se jednat o problém se signálem mezi jednotkou a Wi-Fi sítí.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR