Řešení problémů s bezdrátovým připojením

 1. Zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnutý.
 2. Ujistěte se, že Vaše jednotka je dost blízko k bezdrátovému přístupovému bodu / routeru.
 3. Ujistěte se, že router umožňuje 2,4 GHz Wi-Fi. Jednotka se připojí k 2.4GHz 802.11 b/g bezdrátovému přístupovému bodu; Některé routery jsou nastaveny k přijímání pouze 5 GHz.
 4. Zkontrolujte, zda bezpečnostní režim pro bezdrátový router a ovládací jednotku je stejný. Hydrawise důrazně doporučuje WPA2 Personal jak pro bezdrátový router, tak i pro jednotku. Není-li Váš router nakonfigurován takto, zkuste změnit režim zabezpečení na WPA2 Personal.

 1. Přejděte na ovládací jednotce na stránku Network Settings/Nastavení sítě. Zkontrolujte, zda ikona signálu v pravé dolní části obrazovky bliká nebo je stále zelená. Pokud bliká, znamená to, že se pokouší připojit. Pokud je stále zelená, je připojena k bezdrátovému routeru.

 1. Stiskněte na jednotce Test Network/Test sítě. Tím se spustí ping test místního bezdrátového modemu, DNS serveru a serveru Hydrawise. Ujistěte se, že jsou tyto testy úspěšné.

Tlačítko Test Network/Test sítě lze použít k testování připojení k síti pro účely odstraňování potíží. Test sítě ověří dostupnost připojení ke čtyřem bodům:

 • Kontrola Wi-Fi provede ping test na adresu brány uvedené v seznamu na obrazovce Network Status/Stav sítě. Pokud tento test selže, zkontrolujte, zda v routeru není povoleno filtrování adres MAC.
 • Kontrola DNS  provede ping test na adresu DNS uvedené na obrazovce Network Status/Stav sítě. Pokud se tento test nezdaří, zkontrolujte, zda je adresa DNS správná. Pokud není v pořádku, opravte adresu serveru DNS podle nastavení DHCP na bezdrátovém routeru. Je možné, že se tento test nezdaří, pokud DNS server nepřijímá požadavky ping.
 • Kontrola internetu provede ping test na server Google na adresu IP 8.8.8.8. Jedná se o dobře známý server, který přijímá požadavky ping na internetu. Pokud tento test selže, znamená to, že je problém s konfigurací internetového bezdrátového routeru.
 • Kontrola Hydrawise provede ping test na servery Hydrawise. Pokud se tento test nezdaří, může se jednat o problém s nastavením internetového bezdrátového routeru.
 1. Ujistěte se, že máte hodnoty z Vaší IP adresy, brány a masky sítě. Také se ujistěte, že nastavení serveru DNS na jednotce odpovídá dalšímu nastavení na Vašem zařízení.
 2. Zkontrolujte, že bezdrátový kanál Vašeho bezdrátového routeru je nastaven k použití. Hydrawise podporuje bezdrátové kanály 1 až 11 (jedná se o standardní kanály pro Spojené státy). Pokud je Váš bezdrátový router nastaven pouze pro kanály 12, 13, nebo „Auto“, změňte je na kanál 1, 6 nebo 11. Můžete také zkusit použít jiný kanál v případě, že dochází k rušení z bezdrátového routeru souseda.
 3. Zkontrolujte, zda ostatní zařízení připojená ke stejnému přístupu mohou přejít na webové stránky Hydrawise.
 4. Zvažte přesunutí jednotky mimo dosah potenciálních zdrojů rušení, včetně mikrovlnné trouby, blízkých základnových stanic používajících sousední kanály nebo bezdrátových telefonů operujících v pásmu 2,4 GHz (můžete také změnit kanál, který používá váš telefon).


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR