Zprávy o stavu připojení k Wi-Fi síti

Během připojování k Wi-Fi síti se na displeji ovládací jednotky mohou zobrazit tyto zprávy:

Looking for wireless…             Ovládací jednotka vyhledává Wi-Fi sítě v dosahu.

Connecting to…                          Ovládací jednotka se pokouší připojit k Vašemu routeru.

Waiting for IP                            Ovládací jednotka se připojila k Vaší síti a čeká na přidělení IP adresy od Vašeho routeru. Váš bezdrátový router musí být konfigurován jako DHCP server.

Connected                                     Vše je v pořádku, ovládací jednotka se úspěšně připojila k Vašemu Wi-Fi routeru.

Local Connection Only             Ovládací jednotka je v režimu lokálního Wi-Fi routeru.

 

Řešení problému s Wi-Fi připojením

Po vložení všech potřebných nastavení se ovládací jednotka připojí k Vašemu přístupovému bodu.

Připojování trvá přibližně 30 sekund.

Po úspěšném připojení se na displeji objeví stav Connected.

Pokud se jednotka nepřipojí k routeru, zkontrolujte:

  • Správnost hesla, heslo musí být dlouhé alespoň 8 znaků, záleží na velikosti písmen.
  • Typ zabezpečení mezi jednotkou a routerem, doporučujeme použít zabezpečení WPA2.
  • Wi-Fi specifikace najdete zde: Wi-Fi Specs

 


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR