Reset ovládací jednotky

Postupujte podle níže uvedených kroků tak, abyste provedli obnovení továrního nastavení ovládací jednotky.

Krok 1: Na domovské obrazovce klepněte na Settings.

Home_Screen_BP.png

Krok 2: Nyní ťukněte na Config.

change_settings.png

Krok 3: Dále ťukněte na Factory Default.

configuration_page.png

Krok 4: Nakonec ťukněte na Erase Config.

erase_config.png

Gratulujeme, nyní jste úspěšně obnovili tovární nastavení. Ovládací jednotka je nyní připravena na nové naprogramování, a to buď ručně nebo automaticky synchronizací s Vaším účtem Hydrawise.

Chcete-li propojit ovládací jednotku s Vaším účtem, přejděte na odkaz  Propojení ovládací jednotky a Vašeho účtu.

 


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR