Průvodce nastavením účtu

Abyste mohli nastavovat zavlažování na své ovládací jednotce pomocí aplikace Hydrawise nebo webového prohlížeče, potřebujete připojit ovládací jednotku k internetu a propojit sériové číslo jednotky s Vaším účtem.

Ve chvíli, kdy provádíte změny v nastavení ovládací jednotky, nemusí být jednotka k internetu připojena. Všechny změny v nastavení se nahrají do jednotky ve chvíli, kdy ji k internetu připojíte.

Průvodce nastavením se objeví ve chvíli, kdy si vytvoříte nový účet a nebo při výběru Nastavení ovládací jednotky – Spustit průvodce nastavením.

Vytvoření účtu na webu Hydrawise a jeho konfigurace

  1. Vytvořte si účet na serveru Hydrawise. Pokud ještě nemáte vytvořen účet na serveru Hydrawise, vytvořte si jej na adrese
    http://hydrawise.com/try-now
  2. Přihlaste se k Vašemu účtu. Při prvním přihlášení Vás provede průvodce základním nastavením ovládací jednotky.

Průvodce nastavením 

Název: průvodce Vás požádá o vložení jména a sériového čísla ovládací jednotky. Sériové číslo lze doplnit kdykoli později, podrobnosti zde.

Model ovládací jednotky: Průvodce Vás požádá, abyste vybrali model a počet sekcí instalované ovládací jednotky. Pokud máte zkušební účet, vyberte model, který byste chtěli – vše lze později změnit.

Volba programovacího módu. Jednotky podporují dva módy programování – Rozšířený a Standardní. Rozdíly naleznete v příslušném článku

1. Rozšířený mód

Přidání sekcí

Kliknutím na políčko Přidání sekce lze přidat další sekce do závlahového kalendáře.

Nastavení závlahového kalendáře – startovacích časů

K dispozici je týdenní kalendář s volbou dnů, ve kterých chcete spustit zavlažování, nebo lze spouštět závlahu v sudé či liché dny. Dále se nastavuje v kolik hodin má být závlahový systém spuštěn.

Takto sestavený závlahový kalendář je možné aplikovat na všechny sekce nebo na konkrétní vybrané sekce.

2. Standardní mód

Pokud jste zvolili standardní mód, jako první budete vytvářet závlahové programy.

Poté můžete nastavovat jednotlivé sekce.

Další nastavování je pro oba programovací módy opět stejné.

Nastavení funkce hlavního ventilu

V tomto kroku lze nastavit v ovládací jednotce funkci hlavního ventilu. Detailnější návod na: Hlavní ventil – nastavení.

Hlavní ventil je ventil, který je automaticky otevřen ovládací jednotkou při spuštění kteréhokoliv sekčního ventilu. Funkce hlavního ventilu je u ovládací jednotky Hunter HC programovatelná, tzn., že kterákoliv volná sekce může mít naprogramovánu funkci hlavního ventilu. U ostatních jednotek se softwarem Hydrawise je již samostatná svorka pro hlavní ventil.

Poloha ovládací jednotky: Zadejte adresu umístění ovládací jednotky. Ovládací jednotka bude používat tuto adresu pro získávání  předpovědi počasí pro uvedenou oblast. Je důležité adresu zadat přesně a pravdivě.

Zavlažování na základě klimatických podmínek: Můžete povolit či zakázat úpravy závlahového kalendáře dle lokálního počasí.

Meteostanici, na základě jejíž údajů bude zavlažování upravováno, může buď vybrat systém sám dle zadané adresy, nebo lze vybrat ručně. Při ručním výběru se na mapě zobrazí meteostanice v okolí Vaší ovládací jednotky, které můžete využít při získávání údajů o počasí. Zelenou barvou jsou znázorněny osobní meteostanice uživatelů sítě wunderground.com, fialovou barvou letištní meteostanice (volně přístupné v základní Home licenci) a virtuální meteostanice. Kliknutím na vybranou meteostanici a potvrzením ji přiřadíte ke své ovládací jednotce. Vybraná stanice se na mapě zobrazí v modré barvě. Pokud máte předplacenou licenci Enthusiast, můžete si zvolit až 5 osobních nebo letištních meteostanic. Výhodou použití více meteostanic je v tom, že výsledek je vypočtený z více údajů a tím se eliminují možné výkyvy v přesnosti měření. Další informace o meteostanicích si můžete přečíst zde

Posledním krokem je nastavení senzoru srážek a vodoměru. Více o nastavení čidel naleznete na tomto odkazu

Vaše ovládací jednotka je nyní nastavena a připravena k použití.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR