Průtokoměr – test

Pokud je Váš senzor průtoku v provozu, ale nezaznamenává data ani události na hlavním panelu, postupujte podle následujících pokynů:

1. Pokud máte přístup ke kabelům vedoucím do senzoru, oba kabely vyjměte (pokud používáte rychlé odpojení, můžete použít sponku nebo vodič pro kontakt) a spojte je dohromady. Udělejte to desetkrát, dokud navázaný kontakt nezaznamená puls.

2. Otevřete si svou aplikaci a zjistěte, zda byla data o průtoku zaznamenána.

  • Pokud ano, Vaše připojení a celá sestava jsou provedeny a nastaveny správně. Znovu připojte senzor průtoku a spusťte sekci s velkým průtokem (co nejvíce postřikovačů). Dostala se data o průtoku do Vaší aplikace? Pokud ano, je vše v pořádku. Pokud ne, kontaktujte support@hydrawise.com nebo irimon@irimon.cz.
  • Pokud ne, jděte zpět k ovládací jednotce a použijte jiný kabel pro připojení jednoho konce k senzoru 1 nebo 2 (port, na který je běžně připojen průtokový senzor). Potom klepněte druhým koncem proti svorce common (v modré části). Proveďte to takto desetkrát.

3. Přejděte do aplikace a zjistěte, zda registrovala data o průtoku.

  • Pokud ano, je problém s připojením kabelu k senzoru průtoku.
  • Pokud ne, kontaktujte support@hydrawise.com nebo irimon@irimon.cz.

4. K otestování senzorových vstupů do ovládací jednotky můžete použít stejnou metodu se svorkou na papír nebo kabelem k vytvoření kontaktu mezi senzorem 1 / senzorem 2 a common svorkou. Proveďte to takto desetkrát a pak zkontrolujte údaje o průtoku na hlavním panelu.

DŮLEŽITÉ: Naše ovládací jednotka není citlivá na polaritu. Není zde ani nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provádění těchto zkoušek. Pokud se však na takové testování necítíte, kontaktujte kvalifikovaného technika nebo odborníka závlaháře a požádejte o pomoc.

Pokud je závada na straně ovládací jednotky, obraťte se na support@hydrawise.com nebo irimon@irimon.cz.

Pokud vše funguje na obou koncích, ale aplikace stále neregistruje průtok, kontaktujte support@hydrawise.com nebo irimon@irimon.cz.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR