Průtokoměr – Nastavení vlastního průtokoměru

Chcete-li přidat vlastní průtokoměr, přejděte z webového prohlížeče nebo aplikace pro smartphone na záložku Senzory.

Klikněte na Vlastní senzory Přidat vlastní senzor

Zobrazí se dialogové okno pro zadání podrobných údajů o průtokoměru. Ujistěte se, že jste zadali kalibrační údaje pro vlastní pulsní průtokoměr. Informace o kalibraci naleznete ve specifikacích výrobce. V opačném případě nebudou získány přesné údaje zobrazované ve Vašich průtokových datech.

POZNÁMKA: Aby Váš systém ukazoval správné údaje o průtoku a odrážel je ve Vašich přehledech na domovské obrazovce, musí být použitý průtokoměr třetí strany skutečný pulsní průtokoměr nebo jádrový spínač. Snažíme se o minimálně 10 impulzů za minutu a maximálně 120 impulzů za minutu. To znamená, že je-li průtok 10 galonů za minutu, je třeba nastavit 1 puls na galon.

Pokud používáte průtokoměr jiného výrobce, ujistěte se, že splňuje výše uvedené požadavky a je správně kalibrován. V opačném případě se údaje v přehledech přesně nezobrazí. Mějte také na paměti, že kabeláž není citlivá na polaritu. Dokud budete mít jeden vodič v senzorovém portu a společném portu, zařízení bude fungovat správně. U průtokoměrů, které používají tři dráty a splňují výše uvedené specifikace, připojte kabeláž tak, že naleznete dva správné vodiče, které chcete použít.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR