Připojení k Wi-Fi síti

Při prvním spuštění ovládací jednotky se spustí průvodce připojení ovládací jednotky k Wi-Fi síti Vašeho routeru.

Pokud nepoužijete průvodce nastavením, můžete později změnit nastavení připojení v části “Viewing Wireless Settings“.

Průvodce nastavením sítě

 1. Vyberte v seznamu dostupných sítí požadovanou síť a stiskněte tlačítko Confirm.
  Pokud Vaše síť není v seznamu dostupných sítí, zkontrolujte, že je ovládací jednotka v dosahu požadované sítě.
 2. Zadejte přístupové heslo a potvrďte jej tlačítkem OK. Ujistěte se, že jste potvrdili zadání hesla tlačítkem OK. Při stisknutí tlačítka  nebo nedojde k uložení provedených změn.

Při připojování do Wi-Fi sítě bliká v pravém spodním rohu ovládací jednotky ikona .

Připojování se uskuteční obvykle do 30 sek. Po úspěšném připojení zůstane ikona svítit.

Nastavení Wi-Fi sítě

Pomocí tlačítek Settings a Wireless Settings přejděte z hlavní obrazovky do nastavení Wi-Fi sítě.

(1)  Dotykem vyberete Wi-Fi síť.

(2)  Aktuální stav připojení ovládací jednotky.

(3)  Dotykem změníte zabezpečení sítě.

(4)  Dotykem nastavíte heslo sítě.

Pro úspěšné připojení ovládací jednotky k Wi-Fi síti je nutné správně vybrat Wi-Fi síť, její zabezpečení a zadat správné heslo.

Aktuální stav připojení ovládací jednotky je zobrazen v šedém stavovém pruhu v horní části displeje. Při ztrátě připojení se bude jednotka automaticky pokoušet o obnovení připojení (například po výpadku napájení).

Klepnutím na kterékoli zelené tlačítko můžete změnit typ bezdrátového připojení, typ zabezpečení nebo heslo.

Výběr sítě (Wireless Name)

Po ťuknutí na pole Wireless Name začne ovládací jednotka automaticky vyhledávat dostupné routery a umožní připojení k jednomu z nich.

Po 5 sekundách se zobrazí seznam dostupných sítí. Vyberte požadovanou síť a potvrďte výběr tlačítkem Confirm. Po výběru sítě již nemačkejte tlačítko Home nebo Back, nedošlo by k uložení zvolené sítě.

Po každém výběru sítě se zobrazí ve spodní části displeje intenzita signálu dané sítě.

Pokud Váš router není v seznamu dostupných sítí, zkontrolujte jestli:

 • Je ovládací jednotka v dosahu Vašeho routeru.
 • Je Váš přístupový bod nakonfigurován pro připojení klientů dle specifikace 802.11b/g.

Pokud je Vaše síť skrytá, můžete ji nastavit ručně volbou Manually enter wireles napsáním jejího jména.

Nastavení zabezpečení sítě (Security Type)

Použitý typ zabezpečení sítě v ovládací jednotce musí být stejný, jako je typ zabezpečení nastavený ve Vašem routeru. Ovládací jednotka umožňuje automatickou volbu typu zabezpečení – při volbě zabezpečení vyberte položku Auto Detect.

Ovládací jednotka podporuje tyto typy zabezpečení:

 • Open
 • WPA Personal
 • WPA2 Personal
 • WPA Auto

Po výběru typu zabezpečení jej potvrďte tlačítkem Confirm.

Nastavení přístupového hesla

S výjímkou volby Auto je nutné pro každý typ zabezpečení nastavit přístupové heslo. Heslo musí být minimálně 8 znaků dlouhé, záleží přitom na velikosti znaků.

Po vložení potvrďte heslo tlačítkem OK.

Zprávy o stavu připojení k Wi-Fi síti

Během připojování k Wi-Fi síti se na displeji ovládací jednotky mohou zobrazit tyto zprávy:

Looking for wireless…             Ovládací jednotka vyhledává Wi-Fi sítě v dosahu.

Connecting to…                          Ovládací jednotka se pokouší připojit k Vašemu routeru.

Waiting for IP                             Ovládací jednotka se připojila k Vaší síti a čeká na
přidělení IP adresy od Vašeho routeru. Váš bezdrátový
router musí být konfigurován jako DHCP server.

Connected                                     Vše je v pořádku, ovládací jednotka se úspěšně připojila
k Vašemu Wi-Fi routeru.

Local Connection Only            Ovládací jednotka je v režimu lokálního Wi-Fi routeru.

Řešení problému s Wi-Fi připojením

Po vložení všech potřebných nastavení se ovládací jednotka připojí k Vašemu přístupovému bodu.

Připojování trvá přibližně 30 sekund.

Po úspěšném připojení se na displeji objeví stav Connected.

Pokud se jednotka nepřipojí k routeru, zkontrolujte:

 • Správnost hesla, heslo musí být dlouhé alespoň 8 znaků, záleží na velikosti písmen.
 • Typ zabezpečení mezi jednotkou a routerem, doporučujeme použít zabezpečení WPA2.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR