Ovládací jednotka – navigace na dispeji

Průvodce nastaveními

Ovládací jednotka je vybavena barevným dotykovým displejem umožňující snadné ovládání.

Na úvodní obrazovce jsou zobrazena tři tlačítka umožňující spouštět sekce (Zones), měnit nastavení ovládací jednotky (Settings) a prohlížet informace o stavu jednotky (Status).

(1)  Stiskem zobrazíte všechny sekce.

(2) Stiskem změníte nastavení ovládací jednotky.

(3) Stiskem zobrazíte informace o stavu ovládací jednotky.

Každá obrazovka, s výjimkou úvodní, má v horní liště dvě tlačítka umožňující rychlý návrat na předchozí nebo úvodní obrazovku.

(1) Návrat na předchozí obrazovku (bez uložení změn)

(2) Návrat na úvodní obrazovku (bez uložení změn)

(3) Šedé položky indikují informace o stavu jednotky.

(4) Zelené položky indikují nastavení, které lze měnit.

Ovládací tlačítka na dotykové obrazovce jsou barevně odlišena od informačních polí.

Zelené položky na obrazovce indikují nastavení, která lze změnit. Dotykem na zelenou barvu můžete toto nastavení změnit.

Šedá barva indikuje stavové informace, dotyk na toto pole nemá žádný účinek.

Pokud změníte v ovládací jednotce některé hodnoty a poté použijete tlačítko (1) (návrat na předchozí obrazovku) nebo (2) (návrat na úvodní obrazovku), nedojde k uložení nastavených dat!


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR