Manuální spuštění sekce

Pokyn k zavlažování sekce můžete dát z jednotky Hydrawise, z webového prohlížeče nebo z aplikace v chytrém telefonu.

Spuštění sekce ručně z webového prohlížeče či aplikace

Na Domovské obrazovce webové aplikace či v prohlížeči klikněte či ťukněte na ikonu sekce, kterou chcete spustit, a stiskněte tlačítko Run. Zadejte délku zavlažování sekce a klikněte na Start.

Zavlažování sekce začne během několika sekund.

Ruční spuštění všech sekcí

Můžete také spustit všechny sekce za sebou kliknutím na ikonu ozubeného kola, jak je ukázáno níže.

Sekce mohou být spuštěny po určitou dobu nebo mohou běžet po dobu jejich normální naprogramované délky.

Chcete-li zastavit aktuálně puštěnou sekci, klikněte na tlačítko  Stop na infopanelu/Dashboard.

Nově aplikace nabízí funkci dálkového ovladače, který umožňuje spouštět vybrané sekce či celé programy jak na standardní, tak jakoukoli nastavenou požadovanou dobu. Dálkový ovladač naleznete v horní liště aplikace.

Ovládání sekcí pomocí ovládací jednotky

Z úvodní obrazovky přejděte pomocí tlačítka Zones na obrazovku Zone Summary.

Obrazovka Zone Summary zobrazuje 6 sekcí současně. Pokud chcete zobrazit další nebo předchozí skupinu sekcí stiskněte tlačítko Next nebo Previous. Rozsah zobrazovaných sekcí je zobrazen v horní liště obrazovky.

Sekce jsou barevně rozlišeny, barva odpovídá stavu v jakém je sekce (aktivní, naprogramována atd. )

  • Zelená/Green                                   Daná sekce je naprogramována v závlahovém kalendáři.
  • Šedá/Grey                                         Daná sekce není naprogramována.
  • Tmavě modrá/ Blue (dark)        Sekce právě zavlažuje.
  • Světle modrá/Blue (light)          Sekce čeká na skončení závlahy předchozí sekce v programu, poté bude spuštěna.
  • Zlatá/Gold                                        Daná sekce je naprogramována jako hlavní ventil.

Informace o sekcích

Na obrazovce, na níž jsou zobrazeny sekce, klikněte na sekci, u které chcete vidět podrobnosti.

Obrazovka Zone Status zobrazuje tyto informace:

  • Zone Name                                       Název sekce nakonfigurovaný na serveru Hydrawise.
  • Type of Watering Schedule      Typ závlahového kalendáře.
  • Sensor State                                    Stav senzoru, pokud je zapojen a nakonfigurován na serveru Hydrawise.
  • Water Usage                                   Spotřeba vody této sekce. Zobrazí se, pouze pokud je použit a nakonfigurován senzor průtoku.
  • Current measured for Zone     Proud právě spuštěnou cívkou (včetně hlavního ventilu, pokud je použit). Hodnota by měla být v rozsahu 200-600 mA (cívka Hunter® má typický odběr  230 mA) v závislosti na tom, zda je na sekční výstup připojena jedna nebo dvě cívky. Při překročení hodnoty 800 mA interní pojistka automaticky zastaví sekci. Zvýšený odběr může indikovat závadu na vedení nebo v cívce.

Obrazovka Zone Status  umožňuje také manuální start sekce pomocí tlačítka Run. Po manuálním startu běží sekce v délce, ve které je naprogramována v závlahovém kalendáři. Pokud chcete změnit délku manuálního spuštění sekce, nastavte pomocí tlačítka Run Time požadovanou délku a teprve poté spusťte manuálně sekci.

Pokud je sekce spuštěna, tlačítko Run Now se změní na Stop. To vám umožní spuštěnou sekci zastavit.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR