Jaká upozornění mohu dostávat z mého průtokoměru?

Pokud je průtok vody vyšší nebo nižší než v předchozím zavlažovacím cyklu, Hydrawise systém Vám může poslat oznámení aplikací nebo SMS upozornění. Limitní hodnoty pro upozornění jsou nastavitelné jako procento z předchozího zavlažovacího cyklu.

Například můžete vytvořit upozornění v případě, že množství závlahové vody je o 10% vyšší než v předchozím cyklu. To by mohlo naznačovat například ulomenou hlavu postřikovače. Nebo si můžete vytvořit upozornění v případě, že množství závlahové vody je o 90% menší než v předchozím zavlažovacím cyklu. To by mohlo znamenat, že systém je zablokovaný, došla voda ve vodním zdroji nebo je vadná kabeláž.

Můžete si také vytvořit upozornění, v případě zjištění průtoku vody v době, kdy nejsou spuštěny žádné sekce závlahy. To může znamenat, že máte porušené potrubí nebo závadu elektromagnetického ventilu.

Pro více informací se podívejte na Senzory/čidla – nastavení. Podrobnosti o nastavování automatických korekcí naleznete zde.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR