Instalace ovládací jednotky HC a připojení sekčních ventilů

Po vybalení ovládací jednotky je potřeba udělat tyto dva kroky:

 1. Instalovat ovládací jednotku
 2. Připojit sekční ventily

Instalace ovládací jednotky

Umístění ovládací jednotky
Ovládací jednotka Hunter HC i ostatní jednotky s externím transformátorem jsou určeny výhradně k instalaci v interiéru!
Jednotka nikdy nesmí být umístěna v nebezpečném a trvale vlhkém prostředí jako jsou např. podzemní šachty, jímky, studny, nádrže, skleníky atd. Stejně tak nesmí být umístěna tam, kde hrozí vniknutí cizích těles, drobných živočichů a hmyzu do ovládací jednotky.

Na místě instalace musí být pokrytí Wi-Fi signálem. Pokrytí lze snadno zjistit pomocí chytrého telefonu s Wi-Fi, nebo přímo v ovládací jednotce Hydrawise (síla signálu je zobrazena při výběru sítě).

Vstup pro kabely

Jsou dvě možnosti pro připojení kabelů k ovládací jednotce: ze zadní části pouzdra nebo přes kanál ze spodní části jednotky.

Popis ovládací jednotky:

 1. Zadní prostup pro kabeláž
 2. Instalační prostup pro vodič v trubce
 3. Otvor vrutu pro montáž na stěnu
 4. Indikace napájení
 5. Vstup pro kabel od rozšiřujícího modulu
 6. Návrat na předchozí obrazovku
 7. Návrat na úvodní obrazovku

Prostup ze zadní části ovládací jednotky:        Ostrým nožem odstraňte dva výřezy na zadní straně krytu (viz 1.)

Prostup 3/4″ instalační trubkou:                        Ostrým nožem odstraňte výřez podle půlkruhové čáry v krytu (viz 2.)

Montáž ovládací jednotky

 1. Pomocí 5mm vrtáku vyvrtejte otvor pro vrut o hloubce 25 mm.
 2. Vsuňte do něj hmoždinku tak, aby lícovala s povrchem zdi.
 3. Našroubujte dovnitř hmoždinky 25 mm dlouhý vrut tak, aby jeho hlavička vyčnívala cca 3 mm.
 4. Zavěste ovládací jednotku na vyčnívající vrut.
 5. Označte si druhý připevňovací bod (pozice 3 na obrázku), sundejte ovládací jednotku a vyvrtejte v označeném místě otvor a osaďte jej hmoždinkou, zavěste ovládací jednotku a přišroubujte ji druhým šroubem.

Připojení sekčních ventilů

Ovládací jednotka HC má podle modelu 6 nebo 12 výstupních svorek pro připojení ventilů. Dále jsou k dispozici 3 společné svorky COM.
Elektromagnetické ventily zapojte podle schématu.

Kabely sekčních ventilů

 1. Vezměte libovolný vodič z každé cívky a pomocí vodotěsného konektoru jej připojte ke společnému vodiči COMMON vedoucího na příslušnou svorku v ovládací jednotce.
 2. Zbylé vodiče od cívek ventilů propojte pomocí vícežilového kabelu na příslušné sekční výstupy v ovládací jednotce.
 3. Pokud je v systému použit hlavní ventil (MV/P), propojte jeho ovládací vodič na kterýkoliv z volných sekčních výstupů na ovládací jednotce. Nastavení tohoto výstupu na funkci hlavního ventilu je nutné udělat při programování jednotky.
 4. Nasaďte zpět modrou krytku svorkovnice.

Připojení napájecího transformátoru

 1. Připojte sekundární vinutí dodávaného transformátoru k červeným svorkám (24 VAC) na svorkovnici ovládací jednotky.
 2. Po připojení k síťovému napětí se rozsvítí indikace napájecího napětí na ovládací jednotce (zelená LED).

Připojení senzorů nebo průtokoměru

Ovládací jednotky Hydrawise umožňují připojení všech běžných typů senzorů vybavených na výstupu mikrospínačem typu NO/NC (standardní senzory srážek a půdní vlhkosti).

 • Připojte libovolný vodič ze senzoru na společnou svorku COMMON.
 • Zbylý vodič připojte na svorku SENSOR1 nebo SENSOR2. Typ senzoru nakonfigurujte v aplikaci nebo na webu Hydrawise.
 • Senzor průtoku (Hunter Hydrawise) připojte následujícím způsobem:
  Modrý vodič – svorky SENSOR1,2
  Bílý vodič – COMMON
  Červený vodič – nezapojen.

Po připojení senzorů musí být senzory nakonfigurovány v ovládací jednotce! Nastavení proveďte podle pokynů výrobců senzorů.

Pokyny pro připojení ovládací jednotky k senzorům naleznete zde.

Řešení problémů se zapojením elektromagnetických ventilů

 • Spusťte manuálně na ovládací jednotce libovolnou sekci. Pokud jde sekce z ovládací jednotky spustit, ale nejde spustit z webové aplikace, zkontrolujte, jestli je správně přiřazeno sériové číslo ovládací jednotky k Vašemu účtu a zkontrolujte stav Wi-Fi připojení.
 • Pokud se jedná o upgrade jiné ovládací jednotky, která měla zapojen hlavní ventil, připojte tento ventil na libovolný volný sekční výstup ovládací jednotky Hydrawise a nastavte v aplikaci tento sekční výstup jako výstup hlavního ventilu.
 • Zkontrolujte připojení ovládacích kabelů k sekcím. Pokud nejde spustit žádná sekce, zkontrolujte společný vodič COMMON.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR