Informace o stavu ovládací jednotky – Controller Status

Z úvodní obrazovky  přejděte pomocí tlačítka Status na obrazovku Controller Status.

Obrazovka Controller Status zobrazuje informace o spojení mezi ovládací jednotkou a serverem Hydrawise určeném pro synchronizaci závlahového kalendáře a informací o počasí.

(1) Informace o spojení s Hydrawise serverem.

(2) Vaše sériové číslo nutné pro přiřazení jednotky k Vašemu účtu.

(3) Úspěšnost připojení k Hydrawise serveru.

Pole Server Status – Stav serveru

Úspěšné připojení k serveru Hydrawise je indikováno hlášením Sync’d v položce Server Status.

V tomto poli se mohou objevit dále tyto zprávy:

Sync’d                       Všechno v pořádku. Ovládací jednotka má připojení k Hydrawise serveru.

No Internet            Ovládací jednotka je připojena k WiFi síti, ale nemůže navázat spojení se serverem Hydrawise. Zkontrolujte, že funguje připojení k internetu – připojte se pomocí jiného zařízení (MT, PC) ke stejnému routeru. Pokud připojení s jiným zařízením
funguje, klikněte na ovládací jednotce na pole STATUS a dále na Network a Test Network a spusťte diagnostický test sítě.

Wirelles Down     Ovládací jednotka se nepřipojila do Vaší bezdrátové sítě. Přejděte na položku Settings → Wireless Settings a zkontrolujte stav sítě.

Checking                 Ovládací jednotka kontroluje připojení k serveru Hydrawise.

Error XXX              Při připojování k serveru Hydrawise se vyskytla chyba.

Success                   

Položka Success zobrazuje procentuální úspěšnost připojení ovládací jednotky k serveru Hydrawise při synchronizaci závlahového kalendáře a informací o počasí.

Nízké procento signalizuje slabé připojení mezi jednotkou a serverem Hydrawise.

Pro zvětšení síly signálu zkuste následující:

  • Přemístěte ovládací jednotku blíž k Wi-Fi routeru.
  • Odstraňte všechny překážky bránící přímé viditelnosti mezi jednotkou a routerem, zvláště kovové překážky velmi zeslabují Wi-Fi signál.
  • Přemístěte Wi-Fi router blíže k ovládací jednotce.
  • Použijte u Wi-Fi routeru výkonější anténu.
  • Použijte Wi-Fi opakovač signálu.
  • Vyhněte se potenciálním zdrojům rušení: mikrovlnné trouby, zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz.

Ovládací jednotka Hydrawise dokáže sice pracovat v prostředí se slabým signálem, přesto všechno berte ale v úvahu, že při slabém signálu nemusí při manuálním startu sekce dojít ke spuštění sekce!

Off-line režim

Pokud ovládací jednotka ztratí spojení se serverem na více než 24 hodin, dostanete emailem upozornění.

Ovládací jednotka přejde automaticky do offline režimu. V tomto režimu nebude mít jednotka přístup k informacím o počasí, jako jsou srážky nebo hodnoty evapotranspirace a bude zavlažovat podle naprogramovaného závlahového kalendáře.

  • Sekce, které mají nastaven režim Smart Watering, budou zavlažovány podle závlahového kalendáře naprogramovaného na vrchol sezony (červenec).
  • Sekce, které jsou řízeny v režimu Time Based Watering zones, budou zavlažovány podle naprogramovaného závlahového kalendáře.
  • V Offline módu nefunguje funkce vsakovací cykly a pauzy! Závlaha bude probíhat podle naprogramovaného závlahového kalendáře.
  • Ovládací jednotka bude spouštět závlahu pouze v předem nastavených startovacích časech.

Uchování naprogramovaných dat.

Ovládací jednotka nemá záložní baterii, všechna naprogramovaná data jsou trvale uložena v napěťově nezávislé paměti EEPROM.

Serial Number – sériové číslo

Sériové číslo slouží k vytvoření propojení mezi ovládací jednotkou a Vaším účtem na serveru Hydrawise. Je vytištěno na zadní straně ovládací jednotky. Další informace o propojení ovládací jednotky se serverem pomocí sériového čísla naleznete zde.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR