Informace o síti a test připojení k internetu

Přejděte z úvodní obrazovky pomocí tlačítek Status a Controller Status na položku Network Status (stav sítě).

(1)  IP adresa (nastavena Vaším routerem)

(2)  DNS adresa (nastavena Vaším routerem)

(3)  Tlačítko pro test sítě

Všechny údaje na této stránce jsou do ovládací jednotky zadány Vaším routerem při prvním připojení pomocí protokolu DHCP. Pokud je některý údaj nesprávný, změňte jej ve Vašem routeru.

Jakmile je ovládací jednotka připojena k Wi-Fi routeru, lze spustit pomocí tlačítka Test Network test síťového připojení. Použijte v případě potíží s připojením k síti.

Test Wi-Fi sítě prověří tato 4 připojení:

Checking WiFi                          Ping test na adresu brány, v případě neúspěchu zkontrolujte na routeru, jestli není povolena filtrace MAC adres.

Checking Internet                  Ping test serveru Google na adresu 8.8.8.8.. To je známý server umožňující ping test. Neúspěch signalizuje problém s konfigurací připojení routeru k internetu.

Checking DNS                          Ping test na adresu na obrazovce. Při neúspěchu zkontrolujte správnost DNS adresy. Pokud je špatně, opravte ji na routeru v nastaveních DHCP. Je možné, že test nebude úspěšný z důvodu, že DNS server neakceptuje ping test,
což nemusí být na závadu.

Checking Hydrawise             Ping test připojení k serveru Hydrawise. Pokud je test neúspěšný, signalizuje to problém s konfigurací připojení routeru k internetu.

 


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR