Hunter HPC – instalace

Ujistěte se, že máte silný Wi-Fi signál. Připojení Wi-Fi lze testovat na samotném HPC panelu (síla signálu se zobrazí při výběru bezdrátové sítě). Pokud máte problémy s připojením ovládací jednotky k routeru, ověřte si prosím všechny Wi-Fi specifikace zde.

Vyjměte PRO-C čelní panel

  • Odstraňte pásek s vypojeným napájecím kabelem.
  • Stiskněte tlačítko pro uvolnění bílého závěsu směrem dolů .
  • Odstraňte čelní panel.

Vložte HPC-FP čelní panel

  • Stiskněte naráz modré závěsy a připojte nový panel HPC.
  • Znovu připojte kabel s páskem.
  • Zavřete panel a zapněte napájení.

Pro informace o kompletním nastavení v aplikaci, navštivte naši sekci “Jak na to“.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR