Čidla/senzory – nastavení

Nastavení senzorů/čidel

Ovládací jednotka Hunter Hydrawise umožňuje připojení dvou typů senzorů:

  1. Senzory průtoku (impulsní vodoměry), které měří spotřebu vody pro jednu či více závlahových sekcí.
  2. Dešťová čidla, větrná čidla nebo čidla půdní vlhkosti (někdy nazývané čidla on/off), která umožňují přerušit zavlažovací cykly jedné či více sekcí.

Senzory průtoku

Senzory průtoku měří množství vody protékající každou závlahovou sekcí, ke které jsou přiřazeny. To je podstatné pro sledování spotřeby vody a jejích možných úniků například prasklým potrubím.
Díky hlášení v aplikaci Hydrawise můžete sledovat, jaká je spotřeba vody pro jednotlivou sekci a jaké celkové množství vody spotřebuje Váš závlahový systém.
Se senzorem průtoku můžete také vytvářet výstrahy na problémy s průtokem vody, díky tomu budete vědět, co se u vás při zavlažování děje. Další informace naleznete v části Výstrahy.

Průtokoměry
US Hunter HC Flow Meters 3/4 ” NPT Flow Meter
US Hunter HC Flow Meters 1″, 1/5″, or 2″  NPT Flow Meter
Metric Hunter HC Flow Meters 20mm BSP Flow Meter
Metric Hunter HC Flow Meters 25, 40, or 50mm BSP Flow Meter
Přerušovaná čidla Průtokoměr s 3/4 ” připojením
Přerušovaná čidla Průtokoměr s 1″ připojením

Senzory srážek a půdní vlhkosti

Ovládací jednotka Hunter Hydrawise umožňuje připojení běžných dešťových čidel a čidel půdní vlhkosti vybavených na výstupu mikrospínačem typu NO/NC (normally open/closed). Můžete použít jakýkoli obecný typ čidla, který má on/off kontakt.
Tato čidla potřebují dvoužilový kabel a obvykle jsou označena jako normally open (NO) nebo normally closed (NC).
Dešťová čidla nebo čidla vlhkosti se obvykle používají k zastavení zavlažování. Avšak Vy si také můžete připojit vlastní čidla pro spuštění zavlažování nebo pro další pokročilé aplikace. Další informace naleznete v části Nastavení vlastního průtokoměru.

HUNTER CLIK
Dešťové čidlo (normálně zapnuté) Klasické dešťové čidlo (použijte, pokud jste připojili dešťové čidlo NO kabelem k ovládací jednotce)
Dešťové čidlo (normálně vypnuté) Klasické dešťové čidlo (použijte, pokud jste připojili dešťové čidlo NC k ovládací jednotce)
Senzor půdní vlhkosti (normálně zapnutý) Klasické čidlo půdní vlhkosti (použijte, pokud jste připojili čidlo půdní vlhkosti NO kabelem k ovládací jednotce.
Senzor půdní vlhkosti (normálně vypnutý) Klasické čidlo půdní vlhkosti (použijte, pokud jste připojili čidlo půdní vlhkosti NC kabelem k ovládací jednotce.

Kabeláž

Průtokoměry jsou dodávány s podrobnými pokyny k instalaci. 

Vodiče průtokoměru je třeba připojit zpět k ovládací jednotce a ke svorce označené Senzor na ovládací jednotce. Viz níže uvedená tabulka pro zapojení standardních průtokoměrů Hydrawise (velikosti 3/4″, 1″, 6/4″, 2″). 

Vodič průtokoměru
Svorka Typ ovládací jednotky
Modrý SEN 1, 2 HC
Modrý SEN 1, 2 PRO-HC
Modrý SEN PHPC-FP
Bílý COM HC
Bílý SEN COM PRO-HC
Bílý SEN HPC-FP
Červený Nepřipojen
Vodič čidla Svorka Typ ovládací jednotky
Vodič 1 SEN 1, 2 HC
Vodič 1 SEN 1, 2 PRO-HC
Vodič 1 SEN PHPC-FP
Vodič 2 COM HC
Vodič 2 SEN COM PRO-HC
Vodič 2 SEN HPC-FP

Jakmile připojíte dešťové čidlo, čidlo půdní vlhkosti nebo průtokoměr, nakonfigurujte jej ve Vašem účtu v ovládací jednotce Hydrawise, jak je uvedeno níže.

Konfigurace senzoru

Zde jsou dva kroky k tomu, aby váš senzor fungoval pro všechny Vaše sekce:

1, Přidejte nové čidlo ve Vašem Hydrawise účtu v části Senzory. Vyberte ovládací jednotku, ke které je čidlo připojeno, a senzorový vstup, ke kterému jste ho připojili. Také vyberte druh čidla podle níže uvedeného postupu nebo vytvořte vlastní senzor.

2, Jakmile jste vytvořili Váš senzor/čidlo, přiřaďte k němu sekce, které budou na senzor reagovat.

Ve Vašem Hydrawise účtu v části Senzory můžete také přidat vlastní senzor/čidlo.
Některé příklady vlastních typů senzorů jsou:

  • Senzory průtoku jiných dimenzí podle standardů Hydrawise průtokoměrů.
  • Senzor deště, který má zablokovat závlahu až po nějaké době od aktivace. 
  • Čidlo pro spuštění závlahy při detekci pohybu.

Pro přidání vlastního typu senzoru/čidla, přejděte na záložku Senzory, klikněte na tlačítko Vlastní senzory a dále na Přidat vlastní senzor. Dejte čidlu název a zvolte jeho typ, jak je uvedeno níže.

Průtokoměr / Flow Meter
Litry za impulz:
Počet litrů vody, o kterých se předpokládá, že budou procházet průtokoměrem za jeho impulz (tyto informace můžete získat z technických parametrů Vašeho průtokoměru).

Spínací/rozpínací čidlo (NO/NC)
Reakce senzoru:
Určuje, jestli senzor závlahu na sekci spustí nebo zastaví.

Spuštění sekce

Pokud se má sekce spustit, vyberte minimální počet sekund předtím, než čidlo stejnou sekci opět spustí.

Vypnutí sekce

Pokud se má sekce vypnout, zvolte počet sekund prodlení před vypnutím sekce a jak dlouho by měla být závlaha sekce zakázána.

Například některá závlahová omezení vyžadují, aby v případě zjištění deště nedocházelo k zavlažování postřikovači po dobu alespoň dvou dnů.


Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR